Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje kandidatima

S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu". Detaljnije informacije pročitajte ovdje.