Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине

Агенција за државну службу ФБиХ

Влада Федерације БиХ је у септембру 2003. године донијела Уредбу о оснивању Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, којом се уређује дјелокруг, организација и руковођење Агенцијом, док су надлежности за обављање послова и задатака утврђени чланом 64. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине.

Агенција је јединствена и самостална стручна служба Владе Федерације Босне и Херцеговине, која је 01. јануара 2005. године преузела пуну одговорност за имплементацију Закона о државној служба у Федерацији Босне и Херцеговине.

Надлежности Агенције

У складу са чланом 64. став 1. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине, Агенција има сљедеће надлежности:

 • Ревизија радних мјеста државних службеника у Федерацији БиХ у складу са чланом 67. Закона о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине;
 • Утврђивање јединствених критерија, правила и поступака селекције, именовања и постављења државних службеника у органима државне службе у Федерацији у складу са Законом о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине;
 • Планирање и реализација процеса запошљавања државних службеника на захтјев и у складу са потражњом органа државне службе;
 • Организација и реализација стручног образовања и усавршавања државних службеника запослених у органима државне службе, као и развој државне службе;
 • Пружање стручне помоћи органима државне службе у реализацији њихове кадровске политике, организацијских побољшања и развоја, као и успостављање и вођење регистра државних службеника;
 • Остали послови и задаци прописани Законом о државној служби.

Послови из надлежности Агенције врше се у оквиру шест основних организационих јединица, и то:

 • Одјељење за управљање људским потенцијалима, обуку и финансијске послове са сједиштем у Сарајеву
 • Одјељење Агенције за Кантон 10 и Унско-сански кантон са сједиштем у Ливну
 • Одјељење Агенције за Херцеговачко-неретвански и Западнохерцеговачки кантон са сједиштем у Мостару
 • Одјељење Агенције за Зеничко-добојски и Средњобосански кантон са сједиштем у Зеници
 • Одјељење Агенције за Тузлански и Посавски кантон са сједиштем у Тузли
 • Одјељење Агенције за Кантон Сарајево и Босанско-подрињски кантон са сједиштем у Сарајеву

У Одјељењу за управљање људским потенцијалима, обуку и финансијске послове, постоје сљедеће унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсјек за људске потенцијале
 • Одсјек за обуку и усавршавање
 • Одсјек за рачуноводствено-финансијске и канцеларијске послове
 • Група за информатизацију

У Одјељењу Агенције за Кантон 10 и Унско-сански кантон са сједиштем у Ливну, постоје сљедеће унутрашње организационе јединице и то:

 • Одсјек за постављења и информатизацију у Ливну
 • Уред за за постављења у Бихаћу

Правилником о унутрашњој организацији Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине за извршавање послова и задатака из надлежности Агенције утврђен је укупно 61 извршилац од чега 8 руководећих државних службеника (директор, секретар Агенције и 6 помоћника директора), 38 осталих државних службеника и 15 намјештеника.

Визија Агенције

Компетентна и професионална јавна служба у Федерацији Босне и Херцеговине која пружа учинковите услуге органима и грађанима.

Мисија Агенције

Проактивно дјеловање и промовирање модерних стандарда у области управљања људским ресурсима те рационализација и реорганизација јавне управе у складу са приоритетима и опредјељењима Владе Федерације БиХ.