Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt informacije

DIREKTOR AGENCIJE
Direktor: Refik Begić, magistar uprave
Telefon: 033 / 552 - 040
Fax: 033 / 552 - 051
Email: direktor@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

SEKRETAR AGENCIJE
Sekretar: Zinka Salihagić, diplomirani pravnik
Telefon: 033 / 552 - 040
Fax: 033 / 552 - 051
Email: sekretar@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

ODJELJENJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Pisarnica; Odsjek za računovodstveno-finansijske poslove; Odsjek za informatičko-analitičke poslove
Telefon: 033 / 552 - 040
Fax: 033 / 552 - 051
Email: ozzp@adsfbih.gov.ba
Email: protokol@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

ODJELJENJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I RAZVOJ DRŽAVNE SLUŽBE
Pomoćnik direktora: Samra Ljuca, mr.cc.evropskih studija i magistar prava

Odsjek za obuku i stručno usavršavanje; Odsjek za razvoj državne službe
Telefon: 033 / 552 - 040
Fax: 033 / 552 - 051
Web adresa: www.obuke.adsfbih.gov.ba
Email: obuka@adsfbih.gov.ba
Email: razvoj@adsfbih.gov.ba
Email: hrmis@adsfbih.gov.ba
Email: caf@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

ODJELJENJE ZA PRAVNA PITANJA I PLANIRANJE ZAPOŠLJAVANJA
Pomoćnik direktora: Enisa Hodžić, diplomirani pravnik

Odsjek za pravna pitanja i personalne poslove; Odsjek za javno oglašavanje i provedbu ispita općeg znanja
Telefon: 033 / 552 - 040
Fax: 033 / 552 - 051
email: pravna.pitanja@adsfbih.gov.ba
email: ioz@adsfbih.gov.ba
email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

ODJELJENJE ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI
Pomoćnik direktora: Sead Maslo, doktor pravnih nauka

Odsjek za praćenje primjene zakona o državnoj službi i pružanje podrške radu disciplinske komisije; Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
Kontakt 1: Odsjek za praćenje primjene zakona o državnoj službi i pružanje podrške radu disciplinske komisije
Telefon: 036 / 333 - 288;
Fax: 036 / 333 - 288
Email: disciplinska@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Dr. Ante Starčevića b.b.
Mjesto: Mostar
Kontakt 2: Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
Telefon: 033 / 251 - 765; 033 / 251 - 755; 033 / 251 - 761
Fax: 033 / 251 - 764
Email: postavljenja.fbih@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU SARAJEVO SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU
Načelnik službe: Salina Karasalihović, diplomirani pravnik
Telefon: 033/267 - 016; 033/251-765  i 033/211-767
Fax: 033 / 251 - 764
Email: postavljenja.sarajevo@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Alipašina 6
Mjesto: Sarajevo

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U BOSANSKO–PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE SA SJEDIŠTEM U GORAŽDU
Načelnik službe: --
Telefon: 
Fax: 
Email: 
Email: 
Adresa: -
Mjesto: -

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U ZENICI
Načelnik službe: Fatima Glamočak, diplomirani pravnik
Telefon: 032 / 406 - 106
Fax: 032 / 402 - 326
Email: postavljenja.zenica@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Kučukovići 2
Mjesto: Zenica

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U TRAVNIKU
Načelnik službe: --
Telefon: 032 / 406 - 106
Fax: 032 / 402 - 326
Email: postavljenja.travnik@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: -
Mjesto: -

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U TUZLANSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U TUZLI
Načelnik službe: Admir Alispahić, magistar prava
Telefon: 035 / 281 - 866
Fax: 035 / 281 - 833
Email: postavljenja.tuzla@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Trg slobode b.b.
Mjesto: Tuzla

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U POSAVSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U ORAŠJU
Načelnik službe: --
Telefon: --
Fax: --
Email: --
Adresa: --
Mjesto: --

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U UNSKO-SANSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U BIHAĆU
Načelnik službe: Lejla Alagić, diplomirani pravnik
Telefon: 037 / 316 - 481
Fax: 037 / 221 - 171
Email: postavljenja.bihac@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Kralja Tvrtka 3 (zgrada Sarajevo osiguranja)
Mjesto: Bihać

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10 SA SJEDIŠTEM U LIVNU
Načelnik službe: Ines Milošević, diplomirani pravnik
Telefon: 034 / 204 - 349
Fax: 034 / 208 - 365
Email: postavljenja.livno@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Gabrijela Jurkića br. 2
Mjesto: Livno

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO–NERETVANSKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U MOSTARU
Načelnik službe: Lidija Bubaš, diplomirani pravnik
Telefon: 036 / 333 - 288
Fax: 036 / 333 - 288
Email: postavljenja.mostar@adsfbih.gov.ba
Email: info@adsfbih.gov.ba
Adresa: Dr. Ante Starčevića b.b.
Mjesto: Mostar

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U ZAPADNOHERCEGOVAČKOM KANTONU SA SJEDIŠTEM U ŠIROKOM BRIJEGU
Načelnik službe: --
Telefon: --
Fax: --
Email: --
Adresa: --
Mjesto: --