Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

E-karton zaposlenika

Poštovani korisnici,

Sa ove web lokacije možete preuzeti e-karton zaposlenika, koji je propisan Uredbom o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije  Bosne i Hercegovine”, broj 51/20 od 29.07.2020 godine).

E-karton zaposlenika se sastoji od ukupno 5 obrazaca organizovanih na sljedeći način:

Obrazac 1 - Podaci o organu državne službe preuzmite ovdje

Obrazac 2 - Podaci o zaposleniku preuzmite ovdje

Obrazac 3 - Podaci o prestanku radnog odnosa preuzmite ovdje

Obrazac 4 - Podaci o kretanju u državnoj službi preuzmite ovdje

Obrazac 5 - Podaci o disciplinskoj odgovornosti preuzmite ovdje

 

Važna napomena:

Da bi ste mogli pregledati/popuniti/snimiti/isprintati obrasce, potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran opće poznat i besplatan "Adobe Acrobat Reader" program.

Na web stranici https://get.adobe.com/reader možete pronaći besplatnu verziju "Adobe Acrobat Reader" programa, odgovarajuću za Vaš operativni sistem.

Pitanja u vezi E-kartona zaposlenika možete poslati na e-mail adresu: hrmis@adsfbih.gov.ba

Neka od najčešće postavljanih pitanja u vezi sa popunom E-kartona možete pogledati na ovom linku.