Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

ADSFBIH na socijalnim mrežama

Agencija za državnu službu FBiH je u svrhu uspostavljanja jasnih ciljeva i pravila za komunikaciju na internet kanalima izradila Smjernice za online komunikaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH koje možete pogledati ovdje.

Pratite nas na socijalnim mrežama:

 Facebook

 Twitter

 LinkedIn

 YouTube