Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Wed, 18 Oct 2017 06:40:00 +0100 Wed, 18 Oct 2017 06:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U Maleziji kurs "Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward" http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9826 Sarajevo, 18. oktobar - Vlada Malezije dostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu „Managing Diversity in a Globalising World:
The Way Forward".

Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u periodu od 10. do 19. decembra.

Kurs je namjenjen državnim službenicima sa radnim iskustvom od najmanje pet godina u javnom sektoru, starosne dobi između 26 i 50 godina, te dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove učešća na kursu, u šta su uključeni povratna aviokarta, smještaj, ishrana i školarina.

Više informacija o kursu možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac može se naći na web stranici http://mtcp.kln.gov.my.

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 2. novembra u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostaviti: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration /Endorsement ../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju važeće putne isprave BiH.

 

]]>
Wed, 18 Oct 2017 15:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9826
Jednodnevna edukacija „Upravljanje ljudskim resursima: Ocjenjivanje i razvoj državnih službenika“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9810 Sarajevo, 17. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru BaCID projekta kojeg finansira Austrijska razvojna agencija, realizira jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz jedinica lokalne samouprave koji rade na poslovima planiranja i realizacije aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Planirani datum održavanja edukacije je 25. oktobar u Sarajevu (hotel „Bosnia", Kulovića broj 9).

Nacrt dnevnog reda možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Cilj održavanja edukacije je razmjena informacija sa ekspertima iz Slovačke i Austrije u vezi sa primjenom modela povezanosti ocjenjivanja službenika i stručnog usavršavanja, kroz uvođenje okvira kompetencija. Na radionici će se predstaviti primjeri i najbolje prakse koji se koriste u zemljama EU, a sve u cilju unapređenja stanja u Federaciji BiH, uz preporuku SiGMA stručnjaka.

Nadalje, izabrani učesnici će svojim aktivnim učešćem dati prijedloge i osnovu za izradu podzakonskog propisa koji će bliže uređivati ovu oblast.

Način prijavljivanja: putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje službene elektronske adrese.

Krajnji rok za prijavu je 20. oktobar.

Povratna informacija sa ostalim logističkim detaljima bit će proslijeđena u ponedjeljak 23. oktobra.

ADS FBiH, odnosno projekat, ne snose troškove puta niti noćenja.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 09:32:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9810
VAŽNO OBAVJEŠTENJE kandidatima koji se prijavljuju na javne konkurse http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9778 Sarajevo, 5. oktobar - Obavještavamo kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse da od 14. septembra 2017. godine kada je na snagu stupila Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu koriste novu verziju Prijavnog obrasca koji je sastavni dio Uredbe i koji mogu preuzeti na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

U konkursnim procedurama koje su započete prije stupanja na snagu pomenute uredbe kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju koja se traži tekstom konkursa.

 

 

]]>
Thu, 5 Oct 2017 15:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9778
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. decembra 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9766 Sarajevo, 29. septembar - Federalna vlada je do 31. decembra 2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje, to jest zaduženja federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu službu FBiH, institucijama FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnim ministarstvima, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

Ovaj je zaključak Vlada FBiH usvojila na svojoj 121 sjednici održanoj u Mostaru 28. septembra.

Također, zadužena su federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravne osobe da do istog datuma obustave zaključivanje svih ugovora o djelu.

U slučaju neodgodive potrebe, suglasnost za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, kao i za zaključenje ugovora o djelu, daje isključivo Vlada FBiH.

 

]]>
Fri, 29 Sep 2017 09:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9766
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9741 S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu". Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme podnošenja prijava kandidata na javni konkurs, te smanjuje troškove provođenja konkursne procedure uz postizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti.

Posebnim odredbama predmetne uredbe utvrdjuju se uvjeti za dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta koji su traženi konkursnom procedurom, bliže se uredjuju radnje koje se odnose na rad Komisije za izbor te na postupak obavještavanja kandidata o postignutim rezultatima stručnog ispita. U nastavku teksta ukazujemo na slijed radnji koje kandidati trebaju uzeti u obzir prilikom prijave na javni konkurs, kako slijedi :

1. Prijava na javni konkurs za kandidate koji imaju položen ispit općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita općeg znanja) - „Prijava bez dokumentacije"

Kandidati sa položenim ispitom općeg znanja (koji su izuzeti od polaganja ispita oćeg znanja) u obavezi su dostaviti prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i koji čini sastavni dio predmetne Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima stručnog ispita, odnosno u roku od pet dana od obavještenja o rezultatima stručnog ispita istaknutog na oglasnoj ploči Agencije, i to samo u slučaju da su na ispitu ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova. Samo oni kandidati koji dostave tražene dokaze i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uvjete čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu, počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova. Listu uspješnih kandidata sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu na čiji zahtjev je proveden javni konkurs. Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata dužan je Agenciji dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru. U slučaju da ne dostavi tražene dokaze ili se utvrdi da ne ispunjava opće uvjete za postavljenje, Agencija posebnim rješenjem briše sa Liste uspješnih kandidata.

2. Prijava na javni konkurs za kandidate koji nemaju položen ispit općeg znanja (koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja)

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija dostaviti i dokaz o radnom stažu u skladu sa Obrascem uvjerenja koji čini sastavni dio Uredbe. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u prethodnoj tački ovog obavještenja.

3. Prijava na javni konkurs za kandidate koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe

Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz propisanu prijavu na javni konkurs u formi obrasca koji je utvrdila Agencija i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike. Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti kako je navedeno u tački broj 1. ovog obavještenja.  

Cjelokupan tekst uredbi pogledajte na sljedećim linkovima:  

1. Osnovni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/06)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_06_Uredba_IOZ.pdf

2. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu ("Službene novine Federaciej BiH" broj 78/06) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/78_06_Uredba_prvadopuna.pdf

3. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 63/08)  http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/63_08_Uredba_drugaizmjena.pdf

4. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 27/14) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/27_14_Uredba_trecadopuna.pdf

5. Uredba o izmjenama  Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu  ("Službene novine Federaciej BiH" broj 69/17  ) http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/propisi/uredbe/IOZ_new/69_17_Uredba_cetvrtadopuna.pdf

]]>
Tue, 19 Sep 2017 14:30:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9741
Federalna Vlada dala suglasnost ADS-u FBiH za obavljanje poslova u Tuzlanskom kantonu http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9729 Sarajevo, 15. septembar - Vlada FBiH je suglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Ovu je suglasnost Vlada FBiH dala na jučer održanoj 119 sjednici u Sarajevu.

U skladu sa ovom odlukom, Agencija za državnu službu FBiH provodi procedure zapošljavanja državnih službenika, vodi registar državnih službenika, organizira i realizira njihovu obuku, educira kandidata za polaganje ispita koji predstavlja uvjet za rad u organima državne službe Tuzlanskog kantona, grada i općina na teritoriji ovog kantona.

Odbor državne službe za žalbe u drugom stupnju odlučuje o svim žalbama izjavljenim na rješenje rukovoditelja organa državne službe i o odlukama disciplinske komisije, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, općim aktima i kolektivnim ugovorom.

Ove poslove će Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe obavljati dok oblast radnih odnosa državnih službenika u Federaciji BiH i kantonu trajno ne budu rješeni u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

 

]]>
Fri, 15 Sep 2017 12:27:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9729
Izmijenjena i dopunjena Uredba o polaganju ispita za kandidate za državnu službu http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9705 Sarajevo, 8. septembar - S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH.

Naime, u dosadašnjoj proceduri javog konkursa kandidati, koji nisu državni službenici, bili su obavezni, uz prijavu, dostaviti kompletnu dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije) kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uvjeta, traženih javnim konkursom. Ocjena dostavljene dokumentacije i utvrđivanje da li kandidat ispunjava sve tražene posebne uvjete, znatno produžava vrijeme okončanja konkursne procedure, pogotovo što se najčešće radi o velikom broju prijavljenih kandidata.

Izmjenama je propisano da se kandidati na javni konkurs prijavljuju podnošenjem Prijavnog obrasca (koji je sastavni dio Uredbe), a naknadno, u određenoj fazi procedure, dostavljaju i ostalu dokumentaciju.

Izuzetak su kandidati koji su obavezni polagati ispit općeg znanja. Ovakva dopuna Uredbe skraćuje vrijeme i smanjuje troškove provođenja konkursne procedure.

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja obavezni su da u ovoj fazi javnog konkursa dostave dokaz o radnom stažu u struci, na propisanom obrascu kao sastavnom dijelu Uredbe.

Time kandidati, osim namještenika, u ovoj fazi javnog konkursa, dostavljajući na propisanom obrascu uvjerenje o radnom stažu, dokazuju ujedno i stepen i vrstu stručne spreme.

Izmjene su učinjene i u načinu formiranja komisija za provođenje konkursnih procedura.

 

]]>
Fri, 8 Sep 2017 13:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9705