Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U Tesliću obuka „Upravljanje komunikacijama“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9459 Sarajevo, 22. maj - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH - organizira dvodnevnu obuku službenika za informiranje/odnose s javnošću na temu „Upravljanje komunikacijama". Obuka će se održati u Tesliću, hotel Kardial, Banja Vrućica 30. i 31. maja.

Dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Realizacija ove obuke planirana je u okviru projekta ''Obuka službenika za odnose s javnošću/informiranje faza II'', koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a u okviru reformske oblasti Institucionalna komunikacija.

Svrha održavanja ove obuke je unapređenje praksi i razvoj kapaciteta institucija uprave za institucionalnu i stratešku komunikaciju, te odnose s javnošću u segmentu razvoja ljudskih potencijala u oblasti institucionalne komunikacije.

Ciljnu grupu čine državni službenici koji rade u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine na poslovima za informiranje /odnose s javnošću. Maksimalan broj polaznika za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine je 40 (četrdeset).

Ciljevi obuke su: a) definirati pojam i identificirati primjere strateške komunikacije, krizne komunikacije i situacija, te komunikacije putem društvenih mreža; b) upoznati se sa fazama planiranja i sprovođenja plana strateške i krizne komunikacije; c) unaprijediti vještine strateškog i kriznog komuniciranja kroz praktičnu simulaciju; d) olakšati identificiranje mjera za unapređenje reputacije tokom i nakon krizne situacije, putem različitih kanala komunikacije.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26. maj.

NAPOMENA: Projekat pokriva troškove jednog noćenja (30. maj), organiziranog autobuskog prevoza iz Sarajeva i ishrane. Dodatne informacije u vezi sa terminima polaska iz Sarajeva dobit će se naknadno.

U slučaju potrebe dodatnih logističkih informacija možete se obratiti Danijelu Maliću putem telefona 065 737 976 ili maila podzic@kronauer-consulting.com

 

]]>
Mon, 22 May 2017 08:59:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9459
VAŽNO OBAVJEŠTENJE korisnicima sadržaja web portala ADS-a FBiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9401 Sarajevo, 28. april - Web portal Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) je dostupan na http://adsfbih.gov.ba ili www.adsfbih.gov.ba, i to ispravnim unosom navedenih adresa u adress-baru bilo kog pretraživača, što je i oficijelna adresa/domena.

Međutim, ukoliko pristupate web portalu putem tražilice iz bilo kog pretraživača, npr. tipkanjem naziva Agencije, tad web portalu pristupate uz certifikat upozorenje preko adrese https://adsfbih.gov.ba, a procedura pristupa istom je malo složenija.

Stoga predlažemo da web portalu Agencije za državnu službu Federacije BiH pristupate putem adress-bara bilo kog pretraživača tipkanjem ispravne adrese http://adsfbih.gov.ba ili www.adsfbih.gov.ba

 

 

]]>
Fri, 28 Apr 2017 11:48:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9401
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9355 Sarajevo, 10. april - Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici 7. aprila, izmijenila zaključak sa 85. sjednice održane 28.decembra 2016. godine, koji se odnosi na moratorij na zapošljavanje.

Na ovaj način Vlada je zadužila federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravne osobe, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. juna 2017. godine.

Obustava se odnosi i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

 

]]>
Mon, 10 Apr 2017 14:16:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9355