Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sun, 26 Mar 2017 05:24:00 +0100 Sun, 26 Mar 2017 05:24:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U Singapuru kurs “Smart Nation: Strategy to Implementation" http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9313 Sarajevo, 20. mart - Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputalo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu "Smart Nation: Strategy to Implementation".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) od 12. do 16. juna.

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina, džeparac i zdrastveno osiguranje), dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte.

Kurs je namijenjen državnim službenicima koji su uključeni u ovu oblast i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular, mogu se naći na web stranici www.scp.gov.sg

Zainteresirani kandidati trebaju najkasnije do 18. aprila da u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostavi: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev Part Four /Endorsement .../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju važeće putne isprave BiH.

 

]]>
Mon, 20 Mar 2017 14:36:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9313
U Bihaću 30. i 31. marta obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9295

Sarajevo, 13. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici - organizira dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Obuka će se održati u Bihaću 30. i 31. marta, a dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove obuke je upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljevi obuke su: a) upoznati učesnike sa fazama projektnog ciklusa i dokumentima koji se proizvode u svakoj od faza PCM-a; b) upoznati osnovne principe PCM metodologije te identificirati ključne aktere procesa programiranja te njihove uloge i ogovornosti; c) predstaviti i objasniti svrhu i sadržaj sektorskog planskog dokumenta (SPD) te dati pregled osnovnih elemenata i načina razvoja akcionog dokumenta (AD).

Ciljnu grupu predstavljaju uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Razvoj kompetencija ciljne grupe uključuje osposobljenost za analitičko razmišljanje i proaktivni pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26. mart.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

]]>
Mon, 13 Mar 2017 08:21:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9295
Informacija „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“ dostupna javnosti na našoj web-stranici http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9286 Sarajevo, 9. mart - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 93. (tematskoj) sjednici koja je održana 3. marta u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Izazovi i perspektive".

Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i funkcionalno učinkovite i uspješne javne uprave.

Ovaj dokument je izazvao veliku pažnju ne samo medija u BiH već i šire javnosti, posebno nevladinoga sektora te međunarodnih organizacija i institucija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga, Informaciju u cijelosti objavljujmo na našoj web-stranici u meniju „Odnosi s javnošću" - podmeni „Publikacije".

 

]]>
Thu, 9 Mar 2017 12:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9286
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116 Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do31. marta 2017.godine.

Ova obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu, mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Vlada FBiH je ovu odluku donijela na svojoj 85. sjednici održanoj u Sarajevu 28. decembra.

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 08:53:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=556&view=9116