Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 25 Apr 2017 06:34:00 +0100 Tue, 25 Apr 2017 06:34:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9375 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 20 Apr 2017 15:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9375
Općina Ilidža http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9361 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Wed, 12 Apr 2017 10:30:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9361
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9366 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 14 Apr 2017 12:58:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9366
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9373 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Wed, 19 Apr 2017 16:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9373
Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Bihać http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9385 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Mon, 24 Apr 2017 15:49:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9385
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9386 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 25 Apr 2017 15:57:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9386