Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 24 Mar 2018 03:07:00 +0100 Sat, 24 Mar 2018 03:07:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Općina Drvar http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10300 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10300
Federalno ministarstvo finansija http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10289 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 9 Mar 2018 15:58:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10289
Općina Bosansko Grahovo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10307 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 16 Mar 2018 15:49:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10307
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10313 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Mon, 19 Mar 2018 15:58:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10313
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10320 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 20 Mar 2018 16:01:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10320
Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Bihać http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10306 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 16 Mar 2018 15:47:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10306
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10318 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 20 Mar 2018 15:06:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10318
Federalno ministarstvo okoliša i turizma http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10326 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Wed, 21 Mar 2018 16:08:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10326
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10331 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 22 Mar 2018 14:36:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10331
Federalno ministarstvo prostornog uređenja http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10319 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 20 Mar 2018 15:10:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10319