Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 24 Jun 2017 03:50:00 +0100 Sat, 24 Jun 2017 03:50:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Općina Gradačac ( 4/458 ) http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9546 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 16 Jun 2017 17:32:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9546
Federalna uprava za inspekcijske poslove http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9548 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Mon, 19 Jun 2017 12:45:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9548
Federalno ministarstvo kulture i sporta http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9552 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 20 Jun 2017 14:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9552
Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9533 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Wed, 14 Jun 2017 15:47:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9533
Federalno ministarstvo zdravstva http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9553 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Tue, 20 Jun 2017 14:58:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9553
Federalno ministarstvo zdravstva 2 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9558 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 22 Jun 2017 13:38:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9558
Kazneno-popravni zavod poluotvroenog tipa Orašje http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9564 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Fri, 23 Jun 2017 14:58:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9564