Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 23 Jun 2018 02:06:00 +0100 Sat, 23 Jun 2018 02:06:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10616 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitViše informacija]]>
Wed, 13 Jun 2018 15:45:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10616
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10617 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitViše informacija]]>
Wed, 13 Jun 2018 15:55:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10617
Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10618 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitViše informacija]]>
Thu, 14 Jun 2018 13:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10618
Općina Usora http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10619 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitViše informacija]]>
Thu, 14 Jun 2018 13:43:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10619
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10626 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitViše informacija]]>
Mon, 18 Jun 2018 15:57:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10626
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10594 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 7 Jun 2018 15:15:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10594
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10630 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 21 Jun 2018 15:50:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10630
Grad Tuzla http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10631 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 21 Jun 2018 15:52:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=10631