Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9451 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 18 May 2017 16:04:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9451
Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Bihać http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9464 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispitaViše informacija]]>
Thu, 25 May 2017 15:14:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=424&view=9464