Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Tue, 25 Apr 2017 06:34:00 +0100 Tue, 25 Apr 2017 06:34:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9376 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 SREDNJEBOSANSKOG KANTONA

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 16/17

Datum

03.03. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

28. 04. 2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

   

   21.04.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Fri, 21 Apr 2017 12:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9376
Općina Tešanj http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9377 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  TEŠANJ

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 18/17

Datum

10.03. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

28. 04. 2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

   21.04.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Fri, 21 Apr 2017 12:04:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9377
Općina Trnovo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9378 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  TRNOVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 13/17

Datum

22.02. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

28. 04. 2017.

Vrijeme polaganja:

10,00 sati

Datum objave na web-u

 

   21.04.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Fri, 21 Apr 2017 12:05:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9378