Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 Fri, 26 May 2017 01:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9458 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 31/17

Datum

26.04. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

29. 05. 2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   19.05.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Fri, 19 May 2017 16:04:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9458
Općina Centar http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9460 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine  Federacije BiH“, br. 27/17

Datum

    12.04. 2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

29.05. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima A do Đ

12,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima E do M

14,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima N do Z

Datum objave na web-u

 

22.05.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Mon, 22 May 2017 15:24:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9460
Federalno ministarstvo trgovine http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9461 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine  Federacije BiH“, br. 31/17

Datum

    26.04. 2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

29.05. 2017. godine

Vrijeme polaganja

14,00 sati,

Datum objave na web-u

 

22.05.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

]]>
Mon, 22 May 2017 15:26:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9461