Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Wed, 18 Oct 2017 06:40:00 +0100 Wed, 18 Oct 2017 06:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9763 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

 

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 60/17

Datum

09.08.2017

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića broj 7

Datum polaganja

26.10.2017

Vrijeme polaganja:

 

10,00 sati – kandidati čije prezime počinje sa 

                     slovima od A do M

12,00 sati – kandidati čije prezime počinje sa 

                    slovima od  O do Ž

 

Datum objave na web-u

            27.09.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 27 Sep 2017 15:15:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9763
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9817 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 64/17

Datum

25.08. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   17.10.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9817
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9818 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 65/17

Datum

30.08. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

10,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   

      17.10.2017. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:40:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9818
Kantonalni sud u Novom Travniku http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9819 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 54/17

Datum

19.07. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   

      17.10.2017. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:41:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9819
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9820 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 71/17

Datum

20.09.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

14,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

      17.10.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:42:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9820
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9821 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 68/17

Datum

08.09. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

   

      17.10.2017. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:43:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9821
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9822 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH /UNUTARNJIH POSLOVA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 52/17

Datum

12.07. 2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

  

      17.10.2017. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:44:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9822
Općina Zavidovići http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9823 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  ZAVIDOVIĆI

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 64/17

Datum

25.08.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26.10.2017.

Vrijeme polaganja:

14,00 sati

 

Datum objave na web-u

 

      17.10.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:45:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9823
Općina Centar Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9824 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  CENTAR SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 68/17

Datum

08.09.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

31.10.2017.

Vrijeme polaganja:

10,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom A-R

12,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom S-V

 

Datum objave na web-u

 

      17.10.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:46:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9824
Općina Stari Grad Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9825 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  STARI GRAD SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 64/17

Datum

25.08.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

31.10.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom A-J

14,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom K-Z

 

Datum objave na web-u

 

      17.10.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 14:47:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=9825