Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 16 Dec 2017 11:31:00 +0100 Sat, 16 Dec 2017 11:31:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Općina Kakanj http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10016 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA KAKANJ

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 83/17

Datum

27.10. 2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

20.12.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

   13.12.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 13 Dec 2017 15:14:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10016
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10017 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

TUZLANSKOG KANTONA

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 90/17

Datum

22.11.2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

20.12.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

   

      13.12.2017. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 13 Dec 2017 15:16:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10018 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 69/17

Datum

13.09.2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

20.12.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

      13.12.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 13 Dec 2017 15:17:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10018
Služba za odnose sa javnošću Vlade Kantona 10 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10019 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU VLADE KANTONA 10

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

WEB stranica  ADSFBIH

Datum

24.11.2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

20.12.2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

      13.12.2017. godine

 

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 13 Dec 2017 15:18:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10019