Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 24 Mar 2018 03:09:00 +0100 Sat, 24 Mar 2018 03:09:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Federalno ministarstvo raseljenih izbjeglica http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10322 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

 

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 13/18

Datum

21.02. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

28.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 10,00 sati- kandidati čije prezime počinje sa A-F

12,00 sati - kandidati čije prezime počinje sa G-M

14,00 sati - kandidati čije prezime počinje sa O-Z

 

Datum objave na web-u

 

   21.03.2018.

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 15:59:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10322
Općina Žepče http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10323 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA ŽEPČE

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 6/18

Datum

26.01. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

28.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 

14,00 sati

Datum objave na web-u

 

   21.03.2018.

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 16:01:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10323
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10324 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 1/18

Datum

10.01. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

29.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 12,00 sati- kandidati čije prezime počinje sa A-I

 14,00 sati - kandidati čije prezime počinje sa J-Z

 

Datum objave na web-u

 

   21.03.2018.

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 16:02:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10324
Općina Stari Grad Sarajevo http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10338 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 16/18

Datum

02.03. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

29.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 

10,00 sati

Datum objave na web-u

 

   23.03.2018.

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Fri, 23 Mar 2018 15:32:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10338
Općina Vitez http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10339 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA VITEZ

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 1/18

Datum

10.01. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

29.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 

10,00 sati

Datum objave na web-u

 

      23.03.2018.

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Fri, 23 Mar 2018 15:34:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10339
Općina Žepče http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10340 Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA ŽEPČE

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 12/18

Datum

16.02. 2018. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

29.03.2018.

Vrijeme polaganja:

 

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

      23.03.2018.

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

]]>
Fri, 23 Mar 2018 15:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=422&view=10340