Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Fri, 23 Mar 2018 10:14:00 +0100 Fri, 23 Mar 2018 10:14:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) U ADS-u FBiH održan sastanak na kojem se razgovaralo o Mreži praktičara za upravljanje ljudskim resursima http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10333

Sarajevo, 23. mart - Jučer je u sjedištu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) održan sastanak direktora Agencije Refika Begića i njegovih suradnika sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde, kantonalnih ministarstava za pravosuđe i upravu te Saveza općina i gradova FBiH.

Dominirajuća tema sastanka je bila imenovanje članova Mreže praktičara za upravljanje ljudskim resursima (ULJR) u Federaciji BiH, a sastanak je iskorišten i za razmjenu informacija u vezi sa trenutnim stanjem službeničkog sistema u Federaciji BiH, uz poseban osvrt na preporuke SIGMA-e.

Direktor Begić je mišljenja da se razvoj ULJR u Bosni i Hercegovini kreće u pozitivnom pravcu donošenjem zakona o državnoj službi/upravi. Međutim, neophodno je uložiti dodatne napore i usvojiti preporuke SIGMA-e i Evropske komisije, posebno u dijelu koji se odnosi na poštivanje principa koje je utvrdila SIGMA za oblast ULJR a koji se odnose na: 1) djelokrug državne službe; 2) pravni okvir i okvir politika za ULJR; 3) zapošljavanje bazirano na meritornosti; 4) depolitizacija; 5) pravičan i ujednačen platni sistem; 6) stalno stručno usavršavanje i stvaranje uvjeta za napredovanje; 7) integritet i sprečavanje korupcije.

Na sastanku je razgovarano i o Poslovniku o radu i definiranju svrhe uspostavljanja Mreže praktičara, te o planu aktivnosti Mreže praktičara.

 

 

]]>
Fri, 23 Mar 2018 09:56:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=10333
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118
Direktor Begić susreo se sa Predsjednikom Federacije BiH, g-dinom Marinkom Čavara http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810

 

Sarajevo, 25. avgust - V.D direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Refik Begić susreo se danas sa Predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, g-dinom Marinkom Čavara u cilju razmjene informacija o poboljšanju rada institucija državne službe, bolje racionalizacije, reorganizacije što bi dinamikom narednih aktivnosti doprinijelo reformskim procesima državne službe.

"U Federaciji BiH potrebno je poboljšati rad institucija državne službe, ali i bolje urediti odnose sa kantonima. Bolja organizacija organa državne uprave nam je potrebna da bismo mogli provesti promjene", ovim riječima je Predsjenik Federacije BiH izrazio punu podršku radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

]]>
Thu, 25 Aug 2016 15:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810