Agencija za državnu službu Federacije BiH http://www.adsfbih.gov.ba/index.php Agencija za državnu službu Federacije BiH en-us Sat, 24 Jun 2017 03:47:00 +0100 Sat, 24 Jun 2017 03:47:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/ Nex Studio mailto:info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) info@adsfbih.gov.ba (Agencija za državnu službu Federacije BiH) Održane četiri dvodnevne obuke „Politike Europske unije“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9499 Sarajevo, 6. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) tokom maja su održane četiri dvodnevne radionice na temu „Politike Europske unije".

Radionice su održane u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli.

Ukupno je 71 državni službenik pohađao radionicu.

Svrha održavanja ove radionice je bila upoznati državne službenike sa procesom kreiranja politika Europske unije uzimajući u obzir europske poglede i prakse.

]]>
Tue, 6 Jun 2017 13:29:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9499
Okončana radionica „Finansijsko upravljanje i kontrola u JLS“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9493 Sarajevo, 2. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tokom maja je održano četiri jednodnevnih radionica na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave (JLS)".

Radionice su održane u Vitezu 24. maja, Tuzli 24. maja, Tomislavgradu 30. maja i Bosanskom Petrovcu 31. maja.

Ukupno je 78 uposlenika u jedinicama lokalne samouprave odslušalo ovu obuku.

]]>
Fri, 2 Jun 2017 13:45:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9493
ADS FBiH započeo realizaciju Programa edukacije za rukovodeće državne službenike http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9462

Sarajevo, 25. maj - Danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) započela dvodnevna radionica na temu „Upravljanje razvojem organizacije".

Radionica se održava u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, a sudionici su rukovodeći državni službenici sa svih nivoa administrativne vlasti. Predavači su treneri ADS FBiH Dževad Šašić i dr. Elvir Čižmić.

Direktor ADS-a FBiH mr. Refik Begić pozdravio je sudionike radionice izrazivši nadu da će ova edukacija imati veliki pozitivan efekat u daljnem radu rukovodećih državnih službenika odnosno organa kojima su na čelu.

- Program edukacije za rukovodeće državne službenike usvojila je Vlada FBiH, a osmišljen je u okviru podrške koju je pružila Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) kojoj je sjedište u Danilovgradu (Crna Gora). Pomoć ReSPA-e je pružena u okviru Mehanizma urgentne pomoći za zemlje Zapadnog Balkana - naglasio je mr. Begić.

U suštini, ovim programom edukacije, pojasnio je direktor Begić, želi se etablirati novi pristup u radu državnih službenika s ciljem poboljšanja efikasnosti organa uprave kako bi se na viši nivo podigle usluge servisiranja kako građana tako i privrednih društava.

Inače, ovo je prvi od pet modula iz Programa edukacije za rukovodeće državne službenike koji će realizirati ADS FBiH..

]]>
Thu, 25 May 2017 14:34:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9462
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118

Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizirala je dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Edukacije su održane održana u Mostaru i Zenici 20. i 21. decembra, te Sarajevu 27. i 28. decembra.

Svrha održavanja ove edukacija je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BiH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 43 državna službenika pohađalo edukaciju.

Fotografija je sa edukacije održane u Mostaru.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 2016 12:35:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=9118
Direktor Begić susreo se sa Predsjednikom Federacije BiH, g-dinom Marinkom Čavara http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810

 

Sarajevo, 25. avgust - V.D direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Refik Begić susreo se danas sa Predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine, g-dinom Marinkom Čavara u cilju razmjene informacija o poboljšanju rada institucija državne službe, bolje racionalizacije, reorganizacije što bi dinamikom narednih aktivnosti doprinijelo reformskim procesima državne službe.

"U Federaciji BiH potrebno je poboljšati rad institucija državne službe, ali i bolje urediti odnose sa kantonima. Bolja organizacija organa državne uprave nam je potrebna da bismo mogli provesti promjene", ovim riječima je Predsjenik Federacije BiH izrazio punu podršku radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. 

]]>
Thu, 25 Aug 2016 15:51:00 +0100 http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=8810