Revizija u 2009. godini

Agencija je u 2009. godini izvršila reviziju radnih mjesta državnih službenika u 5 organa državne službe što je 80,00 % od broja planiranih revizija u organima državne službe u 2009.godini. Revizija nije izvršena u Uredu za zakonodavstvo Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, jer je Agenciji onemogućeno da izvrši reviziju u ovom organu.

Pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu ovih organa sistematizirano je ukupno 251 radno mjesto od čega je sistematizirano 99 radnih mjesta državnih službenika, a popunjeno je 38 radnih mjesta državnih službenika odnosno 38,38%.

Uspješno su prošla postupak revizije 33 državna službenika, odnosno 86,84 % a za 5 državnih službenika Agencija je donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.

 

Revizija radnih mjesta državnih službenika u 2009.godini

ODJELJENJE AGENCIJE

PLANIRANI BROJ ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

BROJ ORGANA U KOJIM JE IZVRŠENA REVIZIJA

PROCENAT
 (3/2)

BROJ IZVRŠENIH REVIZIJA RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

1

2

3

4

5

SARAJEVO

0

0

0,00%

0

ZENICA

0

0

0,00%

0

MOSTAR

2

1

50,00%

1

TUZLA

2

2

100,00%

33

LIVNO

1

1

100,00%

4

UKUPNO

5

4

80,00%

38

Organi u kojima nije izvršena revizija radnih mjesta i razlozi zbog kojih nije izvršena revizija

Revizija radnih mjesta nije izvršena u 6 organa državne službe iz sljedećih razloga:

 • Službenicima Agencije onemogućeno je da izvrše reviziju radnih mjesta državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade ZHK.
  O ovom problemu Agencija je blagovremeno obavijestila predsjedatelja Vlade ZHK, premijera i dopremijera Vlade Federacije BiH i Federalno Ministarstvo pravde, radi poduzimanja potrebnih mjera inspekcijskog nadzora. Obzirom da do sada ovi problemi nisu otklonjeni odnosno da Federalno ministarstvo pravde nije poduzelo potrebne mjere iz svoje nadležnosti, to je okončanje poslova revizije radnih mjesta u Uredu za zakonodavstvo Vlade ZHK odloženo do sticanja uvjeta za nastavak iste.
 • U 2009. godini formirano je pet organa državne službe i to:
  - Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona
  - Županijska uprava za inspekcijske poslove Posavskog kantona
  - Uprava za ceste Kantona 10
  - Uprava za inspekcijske poslove Kantona 10
  - Općinski zavod za internu kontrolu i reviziju budžetskih korisnika Općine Bihać

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.