Važenje diploma koje nisu stečene na teritoriji BiH

Ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država, nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine, kandidat treba dostaviti ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o nostrificiranoj diplomi.

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.