Prijem namještenika

Prijem namještenika u organima državne službe vrši se putem internog ili javnog oglasa koje objavljuju i provode organi državne službe, svaki za svoje potrebe.

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.