Gdje i kako dostaviti potrebnu dokumentaciju za javni konkurs/natječaj

Potrebna dokumentacija se dostavlja isključivo poštom, preporučeno na adresu naznačenu u samom tekstu konkursa/natječaja. Kandidati se na konkurs/natječaj prijavljuju isključivo putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti u Agenciji ili sa web stranice www.adsfbih.gov.ba

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.