Uvjeti za polaganje ispita općeg znanja

Ispit općeg znanja (IOZ) se polaže u okviru javnog konkursa/natječaja i polažu ga kandidati koji konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe Federacije, kantona, grada i općina. Ovaj ispit ima za cilj utvrditi da li kandidati koji konkurišu na radno mjesto državnog službenika posjeduju dovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika. Ispit se polaže prema Programu polaganja ispita općeg znanja za kandidate za državu službu, koji je sastavni dio Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH (''Sl. novine FBiH br. 69/06, 78/06, 63/08").

Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama BiH ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja IOZ.

Datum: 01.04.2009.
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.