Održan konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti
Jun
25

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, i uz aktivnu podršku Agencije za državnu službu Federacije BiH, 20. i 21. juna je u Sarajevu održan Konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti.

Sudionici skupa su posebno tretirali pitanje upravljanja ljudskim resursima te suradnju sa lokalnim vlastima.

Osnov za raspravu predstavljala je prezentacija koju je održao direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Sead Maslo. On je skrenuo pažnju na važnost reforme javne uprave, pritom posebno elaborirajući normativni okvir područja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.