Sastanak sa premijerom Vlade Tuzlanskog kantona i ministrom Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
Apr
13

Dana 04.04.2012.godine predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, direktor Sead Maslo, sekretar Zinka Salihagić i pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Indira Huskić, održali su sastanak sa premijerom Vlade Tuzlanskog kantona, Seadom Čauševićem, ministrom Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Alenom Taletovićem i ministricom Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona Dijanom Bilanović.

Direktor Agencije je sve prisutne upoznao o predloženim novim rješenjima u integralnom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH, koji osiguravaju harmonizaciju pravnog sistema u oblasti regulisanja radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika u Federaciji, kao i modele koordinacije i saradnje kantonalnih i federalnih organa vlasti u ovoj oblasti.

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona i ministar Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona istakli su opredjeljenje da Tuzlanski kanton podržava donošenje jedinstvenih propisa te da je neophodno poboljšati saradnju nadležnih federalnih i kantonalnih organa vlasti u svim segmentima provođenja reforme javne uprave s ciljem kvalitetnijeg informisanja o postignutim rezultatima i bržeg provođenja ove reforme.

Iskazan je zajednički stav svih učesnika sastanka da je neophodno nastaviti održavanje ovih sastanaka, kao i potrebi održavanja sastanaka svih kantonalnih ministarstava pravosuđa i uprave u Federaciji BiH sa Federalnim ministarstvom pravde, predstavnicima Agencije za državnu službu Federacije BiH i drugim organima uprave nadležnim za provođenje mjera reforme javne uprave na području Federacije BiH.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.