Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 37
 
     
 
Sastanak sa premijerom Vlade HNK-a, i ministrom Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a
Feb
15

Dana 02.02.2012. godine predstavnici Agencije za državnu službu Fedearacije BiH, g-din Sead Maslo, direktor Agencije i pomoćnik direktora g-din Ferid Kulovac, održali su sastanak sa premijerom Vlade HNK-a, Denisom Lasićem i ministrom Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a, g-dinom Radenkom Marićem.

Cilj održanog sastanka je otklanjanje smetnji za daljnje implementiranje Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, na području Federacije BiH, nastalih donošenjem presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-27/09 od 20.04.2010. godine, kojom je utvrđeno da čl. 1. st. 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, u dijelu koji glasi „kantona, grada i općine" nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da se pitanja daljnjih reformi u državnoj službi, u zajedničkom interesu, preciziraju i pojasne, razmjene mišljenja i stavovi i razmotre bitna pitanja iz reformskih oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

U uvodnom izlaganju direktor Agencije je upoznao prisutne sa osnovnim principima novog normativnog regulisanja državne službe u Federaciji BiH, o aktivnostima i problemima u provođenju reforme javne uprave, održanim statusnim konferencijama, te o potrebi zajedničke saradnje između federalne i kantonalne razine vlasti, te da bi, imajući u vidu značaj materije koju reguliše Zakona o državnoj službi u FBiH, upravo dogovor između navedenih nivoa vlasti u Federaciji BiH rezultirao najkvalitetnija, harmonizirana zakonska rješenja predmetne oblasti. Također istakao je nova rješenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, stavljajući akcenat na odredbe koje se odnose na pozitivno reguliranje kandidata sa diplomama stečenim po bolonjskom procesu i namještenika, tj. status namještenika koji su uz rad stekli diplomu visokog obrazovanja. Direktor Agencije se osvrnuo i na razloge za donošenje novog integralnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH, te da je suština osiguranje harmonizovanog pravnog sistema u oblasti regulisanja radnopravnog odnosa državnih službenika i namještenika u Federaciji i model koordinacije i saradnje kantonalnih i federalnih organa vlasti u ovoj oblasti. Novim zakonom uvode se i brojna inovativna rješenja koja su osnova moderne i efikasne državne službe (harmonizacija propisa na sva tri nivoa vlasti u Federaciji BiH, na način da se osigura: jedinstvena i pojednostavljena procedura zapošljavanja u državnu službu - jedinstveni planovi i programi za obuku državnih službenika i namještenika, jedinstvena politika upravljanja ljudskim resursima, jedinstven registar državnih službenika i namještenika; mobilnost državnih službenika).

Premijer Vlade HNK-a i resorni ministar zahvalili su se na dosadašnjoj odličnoj saradnji sa Odjeljenjem Agencije u Mostaru, sa uvjerenošću da će se izvrsna saradnja i dalje nastaviti. Istakli su da će predložiti Vladi HNK-a donošenje Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, bez ograničavanja roka važenja, sve do donošenja kantonalnog zakona, te pripremiti podzakonske propise za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kantonalnih organa državne službe u cilju omogučavanja primjene pomenute izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.