Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 24
 
     
 
Demant ADS FBiH na članke objavljene u ''Večernjem listu BiH''
Aug
24

Dana 28.06.2011. godine u ''Večernjem listu BiH'' objavljen je članak pod naslovom "Novi udar na županije, samo Sarajevo odlučuje", a također dana 12.07.2011.godine u istom glasilu objavljen je članak „Vlast u FBiH ruši odluke Ustavnog suda i ukida ustavne ovlasti županija", u kojima je navedeno niz neargumentiranih i proizvoljnih stavova koji se odnose na aktivnosti Vlade Federacije BiH i Agencije za državnu službu Federacije BiH u procesu normativnog reguliranja sistema javne uprave u Federaciji BiH, koji je pokrenut nakon donošenja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-27/09 od 20.04.2010. godine, kojom je utvrđeno da čl. 1. stavak 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) u dijelu koji glasi „kantona, grada i općina" nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine".

U pomenutim člancima se iznose dezinformacije s kojima se optužuje federalna Vlada da „novi zakon o državnoj službi koji je ovih dana napravila platformaška Vlada Federacije BiH, potpuno zadire u Ustavom zajamčenu autonomiju županija i protuustavno dokida rad županijskih agencija za državnu službu". U vezi navedenog napominjemo da se novim zakonskim rješenjima posebna pažnja posvećuje usklađivanju odredaba sa navedenom Presudom Ustavnog suda FBiH. Značajno je istaći da odredbe radnog teksta federalnog zakona o državnim službenicima i namještenicima omogućavaju osnivanje vlastitih agencija za državnu službu, ali ne isključuju ni supsidijarnu primjenu federalnog zakona o državnim službenicima i namještenicima u kantonu, u skladu sa zakonom kantona ili primjenu kantonalnog zakona čije odredbe daju ovlasti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, odnosno Odboru državne službe za žalbe Federacije BiH da na području kantona vrše svoju nadležnost, sve u skladu sa odlukama kantonalnih organa na kojima je odgovornost da procjene sa ekonomskog i političkog aspekta kakvu odluku po ovom pitanju treba da donesu u interesu svojih građana. Novim zakonom uvode se i brojna inovativna rješenja koja su osnova moderne i efikasne državne službe (harmonizacija propisa na sva tri nivoa vlasti u Federaciji BiH, na način da se osigura: jedinstvena i pojednostavljena procedura zapošljavanja u državnu službu- jedinstveni planovi i programi za obuku državnih službenika i namještenika, jedinstvena politika upravljanja ljudskim resursima, jedinstven registar državnih službenika i namještenika; mobilnost državnih službenika, status namještenika koji su uz rad stekli diplomu visokog obrazovanja; status kandidata koji su završili prvi ciklus visokog obrazovanja po tzv. Bolonjskom sistemu studiranja itd.).

Neistinite su tvrdnje iznesene u pomenutim člancima da Vlada Federacije BiH pokušava formiranjem jedne agencije za državnu službu ukinuti slične agencije na kantonalnoj razini, te da federalna vlast najizravnije zadire u Ustav Federacije BiH i ruši odluke Ustavnog suda Federacije BiH po kojima kantoni imaju zakonsko pravo na svoju agenciju za državnu službu, a da Agenciju za državnu službu na razini Federacije BiH treba ukinuti jer za njeno postojanje nema zakoskog niti ustavnog uporišta. Naprotiv, Vlada Federacije BiH ni na koji način ne krši pomenutu presudu Ustavnog suda Federacije koja ne dovodi u pitanje postojanje Agencije za državnu službu Federacije BiH jer je nakon donošenja presude primjena Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH reducirana na federalne organe državne službe što je u konačnici i odredilo nadležnost Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Ukazujemo i na to da je Ustavni sud Federacije BiH u navedenoj presudi naveo da ustavne odredbe iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona (što je u konkretnom slučaju, kad se radi u domenu radnih odnosa kao jedne od oblasti socijalne politike, utvrdio sud u istoj presudi) promoviraju duh suradnje između navedenih razina vlasti te da bi, imajući u vidu značaj materije koju regulira Zakona o državnoj službi, upravo dogovor između navedenih razina vlasti u Federaciji BiH polučio najkvalitetnija, harmonizirana zakonska rješenja predmetne oblasti.

Stav direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH zasnovan je na činjenici da postojanje samo jedne agencije koja će djelovati na čitavom području Federacije BiH nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH pošto odredbe članka V. 2.1. omogućuju prijenos kantonalnih ovlasti na federalnu vlast. Stoga ne samo pravo, nego je i obveza direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH da upozna javnost i mjerodavne kantonalne organe vlasti sa relevantnim činjenicama koje mogu da utiču na donošenje odluke o prijenosu ovlasti na federalnu vlast.

Za izjavu „da će općinama i županijama ostati dobar dio novaca koji su za objavu natječaja davali ili su trebali davati federalnoj Agenciji za državnu službu i njenim članovima komisija" informirarmo da je Agencija za državnu službu Federacije BiH, po pozitivnim propisima, neprofitna organizacija koja nikada nije sticala nikakve druge prihode osim proračunskih prihoda, pa tako ni troškove provođenja natječja koje su organi državne službe plaćali direktno davateljima usluga.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.