Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 26
 
     
 
Održani sastanci sa predstavnicima USK-a, PK-a i KS-a
Jul
18


Sastanak sa predstavnicima USK-a


Dana 11.07.2011. predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, g-din Sead Maslo, ravnatelj Agencije i g-din Nikica Dronjić pomoćnik ravnatelja u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko -sanski kanton održali su sastanak sa ministrom pravde USK-a Andrejom Mamontovom, pomoćnikom ministra pravde Vahidom Ćoralićem i ministricom prostornog uređenja i zaštite okoline Sinhom Kurbegović.
Ravnatelj Agencije za državnu službu FBiH upoznao je predstavnike USK-a sa osnovnim principima novog normativnog reguliranja državne službe u Federaciji BiH i novim pristupom u radu Agencije prema kantonalnim organima državne službe s ciljem prevazilaženja stanja nastalog nakon objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije BiH broj U-27/09 od 20.04.2010.godine, na način i u mogućim oblicima prema ponuđenom modelu kantonalnog zakona.
Nakon sadržajne rasprave, u kojoj je uspješno ocjenjena dosadašnja suradnja Vlade USK-a i Agencije za državnu službu F BiH, te sagledano stanje funkcioniranja sistema državne uprave na području USK-a zaključeno je da u cilju stvaranja i uspostave normativnog okvira za reguliranje državne službe u Federaciji BiH, odnosno Unsko-sanskom kantonu, treba nastaviti dosadašnju uspješnu suradnju u pravcu realizacije zaključaka 2. Konuultativne konferencije održane u Sarajevu, u lipnju ove godine.

Sastanak sa predstavnicima Posavskog kantona

Dana 13.07.2011.godine predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BIH, ravnatelj Sead Maslo i pomoćnik ravnatelja u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Indira Huskić, održali su konzultativni sastanak u Orašju sa predsjednikom Vlade Posavskog kantona Marijanom Oršolićem i pomoćnikom ministra financija Blankom Ćošković.
Ravnatelj Agencije je obrazložio posljedice donošenja presude Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U27/09 od 20.04.2010. godine i iznio tok i Zaključke II konzultativne Konferencije koja je održana 22. i 23. lipnja 2011.godine, sa naglaskom potrebne suradnje i koordinacije kantona i Federacije u donošenju zakona, kojima će biti regulirana državna služba u Federaciji Bosne i Hercegovine.
G-din Oršolić je objasnio da je usvajanje Kantonalnog zakona o državnoj službi PK-a posljedica objavljene Presude Ustavnog suda Federacije BiH. On je dalje istakao manjkavosti Zakona o državnoj službi FBiH koji je u primjeni od 2003.godine, a posebno odredbe koje se odnose na sustav povjerenstva za izbor, preuzimanje državnih službenika, napredovanje i unapređenje te vraćanje u nižu kategoriju državnih službenika, obavezu raspisivanja javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika, pojednostavljenje disciplinskog postupka i dr. Nezadovoljstvo se naročito ogledalo u izmjeni Pravilnika kojim je naloženo rukovoditeljima organa državne službe da su obavezni, u natječajnoj proceduri, izvršiti postavljnje kandidata koji se nalazi na prvom mjestu liste uspješnih kandidata. G-din Oršolić je takođe istakao nezadovoljstvo činjenicom da u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton trenutno nema zaposlenih državnih službenika hrvatske nacionalnosti.
Nakon istaknutih primjedbi od strane predsjednika Vlade Posavskog kantona, ravnatelj Agencije je obrazložio predložene izmjene Zakona o državnoj službi, koje skoro u cjelosti sadržavaju kvalitetna rješenja za sve date primjedbe.

Sastanak sa premijerom KS-a

U cilju uspostave suradnje sa predstavnicima kantonalne vlasti na području upravljanja ljudskim potencijalima, predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, ravnatelj Sead Maslo i sekretar Zinka Salihagić posjetili su premijera Kantona Sarajevo, Fikreta Musića. Na sastanku održanom 14.7.2011. godine razgovaralo se o aktalenim aktivnostima i problemima u provođenju reforme javne uprave u svijetlu pripremanja novih zakonskih rješenja u ovoj oblasti iz nadležnosti kantona i Federacije BiH.
Ravnatelj Agencije informirao je premijera Kantona Sarajevo o novim rješenjima predloženih izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i razlozima za donošenje novog integralnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH. Ravnatelj Agencije se posebno osvrnuo na predloženi model Kantonalnog zakona o državnim službenicima i namještenicima koji bi podržavao jedinstvene principe u Federaciji radi osiguranja harmoniziranog pravnog sistema u oblasti reguliranja radnopravnog odnosa državnih službenika i namještenika u Federaciji i model koordinacije i suradnje kantonalnih i federalnih organa vlasti u ovoj oblasti.
Premijer Kantona Sarajevo izložio je svoje stavove o primjeni Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kao i procedurama koje provodi Agencija za državnu službu. U kontekstu opredjeljenja Kantona Sarajevo da donese kantonalni zakon podržana je potreba harmonizacije osnovnih principa na kojima se zasniva državna služba u Federaciji BiH a premijer Musić je ostavio kao otvorenu mogućnost da Agencija za državnu službu Federacije BiH i dalje obavlja poslove za kanton. Također je istakao da je potpuno neracionalno izdvajati novac kantona za poslove koje trenutno obavlja Agencija kao i povećavati administraciju u javnom sektoru. Razgovor je vođen i o aktualnim problemima u primjeni Zakona o državnoj službi, potrebi za poboljšanjem nekih zakonskih rješenja u cilju efikasnijeg provođenja procedura te je zaključeno da se sporna pitanja i dileme rješavaju zajednički kroz neposredne kontakte i suradnju predstavnika kantona i Agencije.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.