Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 22
 
     
 
Zaključci dvodnevne konferencije
Jun
24
 

Druga konsultativna konferencija na temu ‘'Funkciniranje sistema uprave i status zaposlenih u organima uprave u Federaciji-normativni okvir'' održana je 22. i 23. lipnja 2011. godine u Sarajevu. Na Konferenciji je učešće uzelo preko 50 učesnika, predstavnika Federalne, županijske i lokalne vlasti, Saveza općina i gradova FBiH te Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Među učesnicima su bili i predsatvnici međunarodnih organizacija OSCE-a, UNDP-a, EU Delegacije u BiH i Projekta upravne odgovrnosti GAP-a 2.

Organizatori konferencije, Agencija za državnu službu Federacije BiH i Federalno ministarstvo pravde, u suradnji sa Savezom općina i gradova u Federaciji i uz stručnu pomoć OSCE misije u BiH su pripremili nacrte tri zakona (Zakon o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH, Model kantonalnog zakona o državnim službenicima I namještencima, Zakon o uposlenicima u jedinicama lo-kalne samouprave u FBiH) koji su predstavljali osnov za dvodnevni rad tri radne grupe te osnov za buduće zakonodavne aktivnosti u Federalnom parlamentu i kantonalnim skupštinama. Učesnici su ak-tivno uzeli učešće u otvorenoj diskusiji i davali komentare i sugestije na ponuđene nacrte zakona.

Na kraju dvodnevne konfernecije učesnici su jednoglasno usvojili sljedeće zaključke:


1. Učesnici konferencije su u potpunosti podržali aktivnosti koordinacije koje je Federalni ministar pravde, g-din Zoran Mikulić, inicirao sa kantonalnim ministrima
2. Dogovoreno je da se sve primjedbe i prijedloge na nacrte zakona dostave Federalnom ministarstvu pravde do 15.09.2011.
3. Dogovoreno je da se održi jedinstveni status državnih službenika i namještenika na svim nivoima vlasti u Federaciji ostvarujući jedinstvo procedura i kriterija za prijem u državnu službu, jedinstvo planova i programa za obuku državnih službenika i namještenika, jedinstvenu politiku upravljanja ljudskim resursima i jedinstveni registar državnih službenika i namještenika,
4. Zadužuju se kantonalni predstavnici da u roku od mjesec dana upoznaju svoje vlade o zaključcima i preporukama ove konferencije
5. Status uposlenika u jedinicama lokalne samouprave mora biti jedinstven, bez obzira u kom se kantonu lokalna jedinica nalazi.
6. Dijalog i suradnja svih zainteresiranih strana u pronalaženju optimalnih rješenja u sistemu državne službe mora biti nastavljen.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.