Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 35
 
     
 
Završna ceremonija SPPD programa: Strateško planiranje i razvoj javnih politika-ključne vještine za svakog državnog službenika/uručenje certifikata
May
30

U organizaciji UNDP -BIH održana je završna ceremonija povodom završetka programa „Strateško planiranje i razvoj javnih politika -SPPD" 24. maja 2011. godine sa početkom u 10.00 sati u hotelu „Europa" u Sarajevu.

U skladu sa principima uspostavljene saradnje između SPPD programa i Agencije za državnu službu Federacije BiH direktor ADS FBiH, Sead Maslo uručio je certifikate o uspješno završenoj obuci za 40 državnih službenika iz pet federalnih ministarstava i to : Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva prometa i komunikacija, Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta, Ministarstva energije rudarstva i industrije, Ministarstva rada i socijalne politike.

Kratku prezentaciju programa izložila je g-đa Arlett Stojanović, menadžer SPPD programa. Predstavljeni su glavni rezultati  naučenih lekcija i SPPD programa, tw su prezentirana dva nedavno objavljena priručnika: za strateško planiranje i za razvoj politika. Projekat, čije sprovođenje je počelo u januaru 2009. godine, realizovan je s ciljem da omogući državnim službenicima da nauče kako da izrade strateške planove povezane sa budžetom i dokumente javnih politika zasnovanih na činjenicama.

Zajednički rad projekta i partnerskih ministarstava tokom 91 radionice i preko 1.000 mentorskih sesija je rezultirao izradom 16 dokumenata javnih politika, 44 strateška plana sa planovima aktivnosti (od kojih 11 na nivou ministarstva), 48 budžetskih zahtjeva usaglašenih sa strateškim planovima i 7 internih uredbi koje institucionalizuju strateško planiranje i razvoj javnih politika. Projekat je realizovan putem finansijske podrške Evropske unije, vlada Kraljevine Nizozemske i Kraljevine Norveške, te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

SPPD je ostvario saradnju sa ministarstvima iz sljedećih sektora: rad i zapošljavanje, energetika, transport, poljoprivreda, malo i srednje poduzetništvo i socijalna zaštita.

 

Prisutnima su se obratili i predstavnici donatora: Nj. E. Ambasador Sweder van Voorst tot Voorst, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, gđa. Christina Ovestad Eikeland, prvi sekretar, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, gosp. Johann Hesse, predstavnik Delegacije EU u BiH i gosp.Yuri Afanasiev, rezidentni predstavnik UNDP u BiH. Učesnicima skupa se obratila i g-đa Semiha Borovac, direktorica PARCO (Ured koordinatora reforme javne uprave u BiH). O značaju programa govorio je Ljubiša Đapan, direktor Zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH.

O svojim iskustvima i naučenim lekcijama govorili su polaznici obuke g-đa Faketa Begović, sekretar Fedralng ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i gosp. Edin Salihagić, šef Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove Ministarstva civilnih poslova BiH.

O SPPD projektu

SPPD program implementiran je od 2009. godine i imao je za cilj jačanje sposobnosti državnih službenika na državnom i entitetsim nivoima u oblastima razvoja javnih politika i strateškog planiranja vezanog za poboljšanje budžetskog planiranja. Program je pružio podršku ministrstvima u dva ciklusa: u 2009. godini u sektorima rada i zaošljavanja, energetike i transportata, a u 2010. godini u sektorima poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva i socijalne zaštite. Program je omogućio državnim službenicima da nauče i primjenjuju metodologiju za strateško planiranje i razvoj javnih politika kroz radionice i mentorstva na radnom mjestu što je rezltiralo izradom konkretnih dokumenata uključujući trogodišnje strateške planove ministarstava i dokumente javne politike. Usvojene su i nove metodologije za strateško planiranje i razvoj javnih politika s ciljem njihove redovne primjene u partnerskim ministarstvima. Poseban napredak na tom području ostvaren je u Federaciji BiH.

BiH, poput svake druge zemlje u Europi na raspolaganju ima ograničene javne resurse tako da nema dovoljno sredstava da se finansiraju sve aktivnosti. Stoga je za organe vlasti ključno planiranje koje osigurava da se novac poreznih obaveznika troši na najbolji mogući način. Kako bi to postigle, vlastima su potrebne kvalitetne i na činjenicama zasnovane javne politike i jasno definirani strateški prioriteti povezani s budžetom.

Korištenjem kombinacije radionica i mentorskih aktivnosti kroz rad, SPPD projekat pruža podršku za 13 ministarstava na državnom i entitetskom nivou u razvijanju vlastitih trogodišnjih strateških planova sa detaljnim akcijskim planovima sa pokazateljima, rokovima i budžetom koji se odnosi na navedene aktivnosti. Kroz drugu komponentu SPPD projekta osigurava se podrška za izradu informiranih javnih politika na osnovu primjera koje su odabrala ministarstva koja sudjeluju u projektu. Trećom komponentom projekta ministarstvima se pomaže da formuliraju vlastite budžete tako što će svaku planiranu marku povezati sa strateškim ciljem (a ne samo plaće).

Vidjeti više na: www.undp.ba

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.