Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 23
 
     
 
Sastanci predstavnika Agencije u Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Bosansko-podrinjskom kantonu
May
12


1. Održani sastanci u Unsko-sanskom kantonu

Sastanak sa premijerom USK-a

Dana 29.03.2011. predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, g-din Sead Maslo, direktor Agencije, g-din Ferid Kulovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora Agencije i g-din Nikica Dronjić, pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko -sanski kanton, održali su konsultativni sastanak sa premijerom USK-a, g-dinom Hamdijom Lipovačom, sa njegovim savjetnikom g-dinom Šuhretom Fazlić i sa ministrom pravde USK-a, g-dinom Andrejom Mamontov.
Nakon sveobuhvatne i sadržajne rasprave dogovoreno je sljedeće:

- u cilju prevazilaženja nastalog stanja u normativnom sistemu javne uprave u FBiH potrebno je donijeti novi federalni zakon o državnim službenicima i namještenicima koji će kao okvirni zakon sadržavati osnovne i jedinstvene principe i standarde sistema javne uprave i koji bi predvidio mogućnost donošenja kantonalnih zakona
- u cilju otklanjanja pravne praznine u normativnom sistemu javne uprave na području USK-a nastale nakon donošenja presude Ustavnog suda FBiH, Vlada USK-a će donijeti odgovarajući akt kojim se produžuje primjena Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, do donošenja kantonalnog zakona
- radi izbjegavanja pravnog partikularizma u oblasti javne uprave u Federaciji BiH, učesnici sastanka su saglasni da postoji neophodna potreba da se u bliskoj budućnosti održi radna konferencija svih subjekata koji su uključeni u proces reforme javne uprave i upravljanje ljudskim resursima

Sastanak sa načelnikom Općine Bihać

Istog dana održan je sastanak sa načelnikom Općine Bihać, g-dinom Hamdijom Lipovačom. Nakon obavljenog razgovora učesnici su se složili da je neohodno nastaviti sa reformskim procesima u oblasti javne uprave, odnosno u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne samouprave, što znači da odredbe Zakona o zaposlenicima u jedinicama lokalne samouprave koji je u pripremi trebaju biti usaglašene sa principima i standardima koje sadrže odredbe okvirnog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH.

2. Održani sastanci u Zeničko -dobojskom kantonu


Sastanak sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona

Dana 30.03.2011. predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, g-din Sead Maslo, direktor Agencije, g-din Ferid Kulovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora Agencije i gđa Vesna Popov, pomoćnica direktora u Odjeljenju Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton održali su sastanak u Zenici sa premijerom ZDK-a, g-dinom Fikretom Plevljak i predsjedavujućim Skupštine ZDK-a, g-dinom Miralemom Galijašević.

Nakon sadržajne i konstruktivne diskusije došlo se i do zajedničkih zaključaka:

- učesnici sastanka su se složili da je neophodno sve nedoumice i nedorečenosti trenutnih zakonskih rješenja otkloniti donošenjem Zakona o državnim službenicima i namještenicima u FBiH kao okvirnim zakonom, koji bi pružio mogućnost da se kantonalnim zakonom regulišu određene specifičnosti.
- direktor Agencije je nagovijestio održavanje konferencije sa svim relevantnim subjektima koji su uključeni u proces reforma javne uparve kako bi se zajedničkim djelovanjem došlo do pravnog okvira koji bi obezbijedio djelovanje javne uprave na jedinstvenim principima.

Sastanak sa načelnikom Općine Zenica

Istog dana održan je i sastanak sa načelnikom Općine Zenica, g-dinom Husejinom Smajlovićem. Nakon obavljenog razgovora zaključeno je da je neophodno usaglasiti odredbe nacrta Zakona o zaposlenicima u jedinicma lokalne samouprave sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a sve u cilju harmoniziranja pravnog okvira u FBiH.


3. Održani sastanci u Tuzlanskom kantonu

Sastanak sa ministrom i pomoćnikom ministra za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona

Dana 06.04.2011. predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, g-din Sead Maslo, direktor Agencije, g-din Ferid Kulovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora Agencije i gđa Indira Huskić, pomoćnica direktora u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton održali su sastanak sa ministrom za pravosuđe i upravu TK-a, g-dinom Alenom Taletovićem i pomoćnikom ministra Ruzmirom Bajrovićem. Ministar uprave i pravoduđa je iznio stav premijera TK-a i stav Ministarstva pravoduđa i uprave TK-a da je Tuzlanski kanton ubuduće spreman na zajedničko uređenje oblasti državne službe, donošenjem jedinstvenog federalnog zakona s mogućnošću donošenja kantonalnih zakona koji bi regulisasli određene specifičnosti u državnoj službi. U postupku donošenja zakona Tuzlanski kanton bi predložio i određene izmjene postojećih zakonskih rješenja koje bi omogućile veću mobilnost državnih službenika i skraćenje konkursnih procedura.

Sastanak sa predstavnicima Kantonalnog odbora sindikata državnih službenika i namještenika TK-a

Istog dana predstavnici Agencije su održali sastanak sa predsjedavajućim Kantonalnog odbora sindikata državnih službenika i namještenika TK-a, g-dinom Amirom Sejdinović, i sa predsjednicom sindikalne organizacije u Općini Tuzla, g-đom Snježanom Katkić. Predsjednik Kantonalnog odbora sindikata državnih službenika i namještenika smatra da treba donijeti jedinstven zakon za sve nivoe vlasti u Federaciji kojim će se omogućiti da namještenici koji su se školovali uz rad steknu status državnog službenika te kojim će se omogućiti da kandidati koji imaju stečene diplome po Bolonjskom sistemu obrazovanja, mogu konkurisati na radna mjesta državnih službenika.


Sastanak sa načelnikom Općine Tuzla

Dana 07.04.2011. godine predstavnici Agencije su održali sastanak sa načelnikom Općine Tuzla, g-dinom Jasminom Imamovićem. Razgovarano je o problematici funkcionisanja državne službe u Federaciji BiH, a posebno o organizaciji i funkcionisanju državne službe na nivou općina. Zaključeno je da postojeća rješenja iz važećeg Zakona o državnoj službi FBiH čine državnu službu nedovoljno efikasnom, te da postoji potreba za njegovim izmjenama i dopunama, naročito nakon presude Ustavnog suda FBiH iz maja mjeseca prošle godine kojom je naznačeno da se ova oblast treba urediti i na nivou Kantona. Predstavnici Općine Tuzla će se aktivno uključiti i dati svoj maksimalan doprinos u toku izrade i usvajanja novih zakona iz oblasti organiziranja državne službe i statusa državnih službenika i namještenika.


Sastanak sa predjednikom Udruženja državnih službenika FBiH i načelnikom Općine Tuzla

Istog dana predstavnici Agencije su održali sastanak sa predsjednikom Udruženja državnih službenika FBiH, g-dinom Zlatkom Kovačevičem. G-din Kovačević je iznio stav udruženja da se status svih državnih službenika na svim nivoima jedinstveno reguliše, da je broj državnih službenika manji od potrebnog, a da je broj namještenika veći od stvarnih potreba. Također je istakao da će Udruženje u postupku regulisanja statusa državnih službenika djelovati kao partner Vladi i Sindikatu.


4. Održani sastanci u Bosansko-podrinjskom kantonu

Sastanak sa predstavnicima BPK-a i načelnikom Općine Goražde

Dana 28.04.2011. predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, g-din Sead Maslo, direktor Agencije, g-din Ferid Kulovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora Agencije i gđa Enisa Hodžić, pomoćnica direktora u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton održali su sastanak sa predsjedavajućim Skupštine BPK-a, g-dinom Nazifom Uručijem, sa premijerom BPK-a, g-dinom Emirom Frašto, zatim sa sekretarom Skupštine BPK-a, g-dinom Midhatom Bašićem, i sa ministricom za pravosuđe, upravu i radne odnose, g-đom Radmilom Janković.
Istog dana održan je sastanak u Općini Goražde sa načelnikom Općine Goražde, g-dinom Muhamedom Ramovićem i njegovim saradnicima.
Zajednički zaključak učesnika je da ovakvi susreti doprinose konstruktivnoj saradnji u oblasti reforme javne uprave u Federaciji BiH i otvaraju put za kontinuiran dijalog i uspješnu saradnju u pravcu daljih reformskih procesa u državnoj službi u Federaciji BiH.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.