Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 35
 
     
 
Obavještenje (preporuka) za kandidate koji se prijavljuju na natječaj
Apr
21

OBAVJEŠTENJE (PREPORUKA) ZA KANDIDATE

 

U toku provođenja natječajnih procedura i razmatranja prijava kandidata uočeno je da kandidati često dostavljaju potvrde ili uvjerenja koja ne sadrže bitne podatke o njihovom radnom stažu u struci, što je razlog za odbacivanje takvih prijava. U cilju otklanjanja nedostataka u prijavama i pružanja pomoći kandidatima, Agencija objavljuje formu uvjerenja, kao primjer koje podatke bi trebalo sadržavati takvo uvjerenje ili potvrda.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. pravnik

 

 

 

*******************************************************************

 

Broj:

_____________, ______________
(mjesto) (datum)

 

 


Na osnovu čl. 169. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH", br: 2/98 i

48/99), a na usmeni zahtjev ____________, _______________________________________, izdaje

 


                                                                 U V J E R E N J E

 


Potvrđuje se da je ____________________, po zanimanju ________________,

rođen/a ________________ godine,  u periodu od ___________ godine do _________ godine,

u ovom organu (ustanovi, preduzeću i dr.) obavljao/la poslove __________________, te da je

na poslovima svoje struke nakon sticanja visoke stručne spreme stekao radni staž u

ukupnom trajanju od ____ godina _____ mjeseca i _________dana.

Ovo uvjerenje ima značaj javne isprave u smislu čl. 169. stav 3. Zakona o upravnom postupku,

a služi u svrhu  prijavljivanja na konkurs i u druge svrhe se ne može koristiti.

 


                                                                                                                 OVLAŠTENO LICE

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.