Najave održavanja ispita i rezultati
     
 
Najava događaja
Nema najava u narednom periodu
 
     
 
Događaji i saopštenja
Završena dvodnevna radionica na temu „Jačanje kapaciteta za koordinaciju EU aktivnosti: Istraživanje EU zakonodavstva"
Dvodnevna radionica iz oblasti evropskih integracija završena je u petak 29. juna 2012. godine, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH i TAIEX-a (Intrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Generalne direkcije Europske komisije za p
više ...
Održan konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti
U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, i uz aktivnu podršku Agencije za državnu službu Federacije BiH, 20. i 21. juna je u Sarajevu održan Konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Sudionici skupa su posebno tretirali pitan
više ...
Poziv državnim službenicima za polaganje ECDL Start modula
Obavještavamo Vas da je obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima u okviru projekta PARCO ‘' ECDL Start'' završena. Projektom je obuhvaćeno 1.125 državnih službenika iz organa uprave Federacije BiH sa lokacijama u Sarajevu, Zenic
više ...
Važno obavještenje za kandidate-učesnike u javnim konkursima i državne službenike – polaznike obuka
Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, broj: UPI 03-37-7-25/12 od 06.04.2012. godine naloženo je Agenciji za državnu službu Federacije BiH da blokira sve lične podatke kandidata u izbornom postupku po javnim konkursima i lične podatke državnih slu
više ...
Sastanak sa premijerom Vlade Tuzlanskog kantona i ministrom Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona
Dana 04.04.2012.godine predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, direktor Sead Maslo, sekretar Zinka Salihagić i pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Indira Huskić
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.