Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje Javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) i zahtjeva Općine Tešanj broj:02-34-1-1439-5/11 od 20.06.2011.godine za poništenje Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
5 / 270

 

Poništava se Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Tešanj, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 29/11 od 25.05.2011. godine i u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni avaz" od 19.05.2011.godine, za poziciju:

- Stručni saradnik za planiranje i nadzor budžeta - 1 (jedan) izvršitelj

 DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.