Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje Javnog natječaja za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj: 591/2011 od 21.06.2011. godine, o poništenju Javnog konkursa u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA


Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 23/11 od 05.05.2011. godine i u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni list" od 30.04.2011. godine, poništen je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 591/2011 od 21.06.2011. godine.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.