Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela Javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići
Općina Zavidovići


Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) i zahtjeva Općine Zavidovići broj:02-05-843/11 od 24.05.2011.godine za poništenje dijela Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
5 / 263


Poništava se dio Javnog natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 16/11 od 06.04.2011. godine i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Oslobođenje" od 02.04.2011.godine, i to za poziciju:

01.Stručni saradnik za planove zaštite i spašavanja i poslove vatrogastva -1 (jedan ) izvršiteljDIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.