Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog natječaja raspisanog za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna
Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj:01-02-58/11 od 28.02.2011. godine i zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna broj:01/34-2-402/11 od 27.05.2011. godine za poništenje Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
5 / 264


Poništava se Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 16/11 od 06.04.2011. godine i u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „San" od 02.04.2011.godine sa ispravkom i dopunom, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 20/11 od 20.04.2011.i u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „San" od 16.04.2011. godine, za poziciju:

- Stručni saradnik za telekomunikacije u Odsjeku za informatiku i telekomunikacije u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.