Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela javnog natječaja za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Stručnoj službi Vlade i u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona
Pozicija: 02 - Šef Ureda Premijera kantona

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/10) i zahtjeva Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-8196-1/1/11 od 23.05.2011.godine za poništenje dijela Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
5 / 268

 

Poništava se dio Javnog natječaja za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Stručnoj službi Vlade i u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 20/11 od 20.04.2011. godine i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Dnevni list" od 13.04.2011.godine, i to za poziciju:

02. Šef Ureda Premijera Kantona - 1 (jedan ) izvršitelj,

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.