Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog natječaja
Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Na osnovu članKa 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i zahtjeva za poništenje Javnog konkursa, broj 08/1-34-1-155/11-1 od 01.04.2011. godine Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA


Poništava se Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 13/11 od 23.03.2011.godine i u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Večernji list" od 17.03.2011. godine, za poziciju:

-Viši stručni suradnik za informisanje -1 (jedan) izvršitelj

 


DIREKTOR

Sead Maslo dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.