Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Izmjena i dopuna javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je: 05.05.2011. godine

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I Odluke Vlade Srednobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj:01-02-58/11 od 28.02.2011. godine i zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna broj:01/34-2-402/11 od 04.04.2011. godine za izmjenu i dopunu Javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


IZMJENU I DOPUNU JAVNOG NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna
5 / 264

U Javnom natječaju za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 16/11 od 06.04.2011. godine i u dnevnim novinama «Oslobođenje» i «San» od 02.04.2011.godine, vrši se izmjena i dopuna za poziciju:
- Stručni suradnik za telekomunikacije u Odsjeku za informatiku i telekomunikacije u Ministarstvu u sjedištu - 1 (jedan) izvršitelj,

tako što se u dijelu "Uslovi:" alineja 1. "VSS/VII stupanj stručne spreme, završen saobraćajni fakultet", iza riječi "elektrotehnički fakultet", riječi "- smjer PTT telekomunikacije" brišu i dodaju se riječi
" fakultet informacijskih tehnologija".

U preostalom dijelu Javni konkurs ostaje nepromijenjen.DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.