Pismohrana javnih natječaja
Strana 1 od 95 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8... »
Prijem državnih službenika u Agenciji za državnu službu Federacije BiH
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije: 04.08.2011. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok za podnošenje dokumentacije: 04.08.2011. godine
Prijem vježbenika u Općini Vareš
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 29.07.2011. godine
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine
Prijem državnog službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine
Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 28.07.2011. godine
Prijem vježbenika u Općinu Stari Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije je: 25.07.2011. godine
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.