Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu ... pročitaj više

Anketa
Koji izvor informacija koristite da biste se informirali o radu Agencije za državnu službu FBiH
 
Help Desk
     
 
Škole javne uprave2. Regionalna škola javne uprave ReSPA

3. NISPAcee

4. Europska škola za javnu upravu

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 30
 
     
 
Riječ direktora

Poštovani posjetitelji!

 

Dobrodošli na internetsku stranicu Agencije za državnu službu FBiH!


Nadamo se da ćete na ovim stranicama pronaći mnoštvo korisnih informacija koje će vam pomoći da se upoznate sa organizacijom i svim aktivnostima Agencije za državnu službu FBiH.

Agencija predstavlja jedinstvenu i samostalnu stručnu službu koja, između ostalih, vrši poslove realiziranja procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev organa državne službe FBiH, odnosno organiziranja i realiziranja stručne naobrazbe i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe.

Uzimajući u obzir obaveze koje proizilaze iz Evropskog partnerstva- dokumenta koji inicira prioritete u pripremama za integraciju u EU- Agencija ima zadatak da predlaže i inicira sve aktivnosti u reformskoj oblasti ''Upravljanje ljudskim potencijalima'' Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH.

Naša vizija usmjerena je na profesionalizaciji državne službe i na razvoju ljudskih potencijala kroz stalno usavršavanje državnih službenika. Uvjereni smo da će se permanentnim osposobljavanjem državnih službenika za obavljanje visokostručnih poslova specifičnih za potrebe integracija u EU, poboljšati uslovi za približavanje europskim standardima u oblasti javne uprave.

Naša misija je da promoviramo najviše etičke standarde u radu državnih službenika kroz stalnu edukaciju i obuku te da moderniziramo praksu menadžmenta ljudskih potencijala kako bi se postigla veća efikasnost i motiviranost državnih službenika.

Naš cilj je da sve aktivnosti obavljamo na efikasan, otvoren i transparentan način kao i da doprinesemo razvoju elektronske uprave. Zalažemo se za moderan model upravljanja ljudskim resursima, prevazilaženjem birokratizma i administrativnih prepreka.

U cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potrebno je da svi organi vlasti u BiH urgentno i odlučno provode daljnje reforme javne uprave. U tom smislu Agencija za državnu službu FBiH daje svoj doprinos pridržavajući se etičkih načela u radu, orijentirana ka ostvarivanju što boljih rezultata optimalnim korištenjem resursa.

Zahvaljujemo na dosadašnjem povjerenju i nadamo se da ćete nam i dalje svojim komentarima i prijedlozima pomagati u poboljšanju rada Agencije.

 

Ravnatelj Agencije
Sead Maslo, dipl.iur.

 

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
Lipanj, 2018
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

 
Popularni dokumenti
Strategija obuke za jedinice lokalne samouprave u FBIH
Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u organima državne službe
Primjer uvjerenja/potvrde za prijavu na javni konkurs/natječaj
Dopunjeni priručnik sa seminara kancelarijskog poslovanja''
Prijava za obuku
Kriteriji o utvđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Obrazac za ocjenu o radu
Registar državnih službenika (Naputak za ispunjavanje i upiti)
Lista experata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika
Dopuna liste eksperata sa koje se imenuju članovi Povjerenstva za izbor, ''Sl. novine FBIH'', broj 37/10
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.