Pravilnici
Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u FBiH
Sl. novine FBiH 37/11
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Sl. novine FBiH br. 34/07; 14/09; 08/10; 62/11
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog služenika
Sl. novine FBiH 7/05; 08/10; 75/10
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih
Sl.novine FBIH 51/07
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme
Sl. novine FBiH br.35/06; 59/08; 25/10
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.