Uredbe
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
Sl. novine FBiH broj 69/06; 78/06; 63/08
Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
Sl. novine FBiH br. 12/03
Uredba o Uredu za suradnju i zastupanje pred Povjerenstvom za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH
Sl. novine FBiH broj 28/05
Uredba o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
Sl. novine FBiH br. 36/06
Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u FBiH
Sl. novine FBiH br. 22/03
Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u obrani BiH u mirovinski staž kao poseban staž
Sl. novine FBiH br. 35/05
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH
Sl. novine FBiH br. 72/04; 75/09
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH
Sl. novine FBiH br. 20/98
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe
Sl. novine FBiH br. 69/05
Uredba kojom se određuju specifični slučajevi nespojivosti funkcije savjetnika sa drugim funkcijama
Sl. novine FBiH br. 72/04
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.