Zakoni
Zakon o državnoj službi u FBiH
Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12
Zakon o državnoj službi u institucijama BiH-integralni tekst
Sl.list BiH broj 19/02;08/03;35/03;04/04;17/04;26/04/37/04;48/05;02/06
Zakon o administrativnoj službi u upravi RS
Sl.glasnik RS broj 62/02;38/03;42/04;49/06
Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta
Sl.glasnik Brčko Distrikta broj 28/06; 29/06; 19/07
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.