Izvješće o reviziji radnih mjesta

1. Izvješće o reviziji radnih mjesta u organima državne službe u FBiH (2005., 2006, i 2007. godina)

Revizija radnih mjesta državnih službenika 2005., 2006. i 2007. godina           

Agencija je u periodu od marta 2005. do decembra 2005. godine izvršila reviziju radnih mjesta u 124 organa državne službe u Federaciji BiH. Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji ovih organa sistematizovano je ukupno 2.002, a popunjeno 1.254 radnih mjesta, odnosno 62,6% radnih mjesta. Uspješno je prošlo postupak revizije 1.045 državnih službenika, odnosno 83%, a 203, odnosno 16,7% državnih službenika nije uspješno prošlo reviziju radnih mjesta za koje je Agencija donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.U postupku revizije je takođe utvrđeno da u organima državne službe u kojima je Agencija izvršila reviziju namještenici zauzimaju 58,57% radnih mjesta u odnosu na ukupan broj popunjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

Agencija je u 2006.godini nastavila sa procedurom provođenja revizije radnih mjesta državnih službenika u organima državne službe. U toku priprema za provođenje revizije radnih mjesta državnih službenika u organima državne službe utvrđeno je da još uvijek veliki broj organa nije izvršio neophodne radnje za provođenje revizije (nisu doneseni novi pravilnici o unutrašnjoj organizaciji usklađeni sa zakonom i podzakonskim aktima, obrazac RDSFBIH nije ažuriran, personalni dosjei nisu kompletirani itd.) što je svakako uticalo na efikasno i ekonomično provođenje procesa revizije, naročito u Kantonu 10 i Unsko-sanskom kantonu.

Agencija je u 2006. godini izvršila reviziju radnih mjesta državnih službenika u 96 organa državne službe što je 72,2% od ukupnog broja planiranih revizija u organima državne službe u 2006. godini. Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji ovih organa sistematizovano je ukupno 2.461, a popunjeno je 1.478 radnih mjesta, odnosno 60,1%. Uspješno je prošlo postupak revizije 1.382 državnih službenika, odnosno 93,5%,  a 96 državnih službenika, odnosno 6,5%, nije uspješno prošlo reviziju radnih mjesta za koje je Agencija donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.

Agencija je u 2007. godini izvršila reviziju radnih mjesta državnih službenika u 199 organa državne službe što je za 34,3% više od ukupnog broja planiranih revizija u organima državne službe u 2007.godini. Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji ovih organa sistematizovano je ukupno 3.423 radnih mjesta, a popunjeno je 2.103 radnih mjesta državnih službenika, odnosno 61,4%. Uspješno je prošlo postupak revizije 2.023 državnih službenika, odnosno 96,2%, a 80 državnih službenika, odnosno 3,8%, nije uspješno prošlo reviziju radnih mjesta za koje je Agencija donijela rješenja o prestanku radnog odnosa.                                                       Izvješće o izvršenoj reviziji- 2005. godina

 

 

 

ODJELJENJA

 

broj organa državne službe u kojima je izvršena revizija

 

 

broj radnih mjesta utvrđenih pravilnikom

 

 

popunjena radna mjesta

 

 

državni službenici koji nisu prošli postupak revizije

 

 

državni službenici koji su uspješno prošli postupak revizije

 

 

broj sistematizovanih

radnih mjesta namještenika

 

 

broj popunjenih

radnih mjesta namještenika

28

493

326 (66,1%)

19 (5,8%)

307 (94,2%)

669

609

 

31

464

270 (58,2%)

37 (13,7%)

225 (83,3%)

541

 

328

 

13

174

125 (71,8%)

28 (22,4%)

97 (77,6%)

151

 

134

 

25

505

354 (70,1%)

82 (23,2%)

283 (79,9%)

569

 

529

 

27

366

179 (48,9%)

37 (20,7%)

133 (74,3%)

299

 

168

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Izvješće o izvršenoj reviziji- 2006. godina

 

 

 

ODJELJENJA

 

broj organa državne službe u kojima je izvršena revizija

 

 

broj radnih mjesta utvrđenih pravilnikom

 

 

popunjena radna mjesta

 

 

državni službenici koji nisu prošli postupak revizije

 

 

državni službenici koji su uspješno prošli postupak revizije

 

 

broj sistematizovanih

radnih mjesta namještenika

 

 

broj popunjenih

radnih mjesta namještenika

 

36

 

1.104

 

677 (31,3%)

 

24 ( 30,5%)

 

653 (96,5%)

 

1.685

 

1.411

 

26

 

659

 

381 (57,8%)

 

9 (2,4%)

 

372 (97,6%)

 

1.727

 

1.557

 

9

 

249

 

127 (51,0%)

 

5 (3,9%)

 

122 (96,1%)

 

354

 

265

 

12

 

241

 

170 (70,5%)

 

17 (10,0%)

 

153 (90,0%)

 

527

 

493

 

13

 

208

 

123 (59,1%)

 

41 (33,3%)

 

82 (66,7%)

 

654

 

591

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izvješće o izvršenoj reviziji- 2007. godina

 

 

 

ODJELJENJA

 

broj organa državne službe u kojima je izvršena revizija

 

 

broj radnih mjesta utvrđenih pravilnikom

 

 

popunjena radna mjesta

 

državni službenici koji nisu prošli postupak revizije

 

državni službenici koji su uspješno prošli postupak revizije

 

 

broj sistematizovanih

radnih mjesta namještenika

 

 

broj popunjenih

radnih mjesta namještenika

 

57

 

1.850

1.182 (63,9%)

 

12 (1,0%)

 

1.170 (99,0%)

 

3.238

 

2.959

 

36

 

262

 

157 (59,9%)

 

5 (3,2%)

 

152 (96,8%)

 

1.134

 

1.007

 

48

 

660

 

394 (59,7%)

 

32 (8,1%)

 

362 (91,9%)

 

658

 

589

 

32

 

443

 

273 (61,6%)

 

5 (1,8%)

 

268 (98,2%)

 

1.173

 

1.087

 

26

 

208

 

97 (46,6%)

 

26 (26,8%)

 

71 (73,2%)

 

569

 

523

 

UKUPNO

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.