Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 18
 
     
 
Pravilnici
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u ADS-u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 33/13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u FBi
Službene novine FBiH 84/15
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federadcije BiH
Službene novine FBiH, Broj: 4/13
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije BiH
Službene novine F BiH, Broj: 4/13
Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u FBiH
Sl. novine FBiH 37/11
Pravilnik o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika sa liste prekobrojnih
Sl.novine FBIH 51/07
Pravilnik i obrazac o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH
Sl. novine FBiH br. 62/11
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe FBiH
Službene novine FBiH broj 89/13
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dodatna lista trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u FBiH u 2016. godini
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Lista trenera ADS FBiH za 2016. godinu
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Plan integriteta ADSFBiH
Dopuna Liste eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopuna Liste eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.