Uredbe
Strana 1 od 3 1 | 2 | 3 »
Osnovni tekst-Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
Sl. novine FBiH broj 69/06
Četvrta izmjena-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita
"Službene novine FBiH" broj 69/17
Treća izmjena- Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje IOZ i stručnog ispita
"Službene novine Federacije BiH" 27/14
Druga izmjena- Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje IOZ i stručnog ispita
"Službene novine Federacije BiH" 63/08
Prva izmjena-Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja IOZ i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 78/06
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju odrđenih prava iz radnog odnosa
"Službene novine Federacije BiH" 35/04; 3/06; 19/12; 8/14 i 9/16
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
"Službene novine Federacije BiH" 36/06
Uredba o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.