Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 16
 
     
 
Uredbe
Strana 1 od 3 1 | 2 | 3 »
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju odrđenih prava iz radnog odnosa
"Službene novine Federacije BiH" 35/04; 3/06; 19/12; 8/14 i 9/16
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
"Službene novine Federacije BiH" 36/06
Uredba o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u FBiH
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe
"Službene novine Federacije BiH" 9/16
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera
"Službene novine Federacije BiH" 81/15
Uredba o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika
"Službene novine Federacije BiH" 40/14
Uredba o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 48/03
Uredba o Registru državnih službenika
Službene novine Federacije BiH, broj 60/13
Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u FBiH
Sl. novine FBiH broj 69/06; 78/06; 63/08; 27/14
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Suprotstavljanje korupciji i jačanje integriteta organa državne službe
ANKENTNI OBRAZAC O POSTUPKU OCJENJIVANJA-NOVO
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.