Zakoni
Presuda Ustavnoga suda FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o državnoj službi FBiH (Službene novine F BiH 99/15)
Službene novine Federacije BiH" broj 9/17
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH
Službene novine Federacije BiH, broj 99/15
Zakon o državnoj službi u FBiH
Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12
Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
službene novine Tuzlanskog kantona 7/17 i 10/17
Zakon o državnoj službi u Bosansko-Podrinjskom kantonu
Službene novine Bosansko-Podrinjskog kantona 3/18
Zakon o državnoj službi u kantonu Sarajevo
Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/16
Zakon o državnoj službi u Unsko-Sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton br 14/17
Dopune Zakona o državnoj službi u Unsko-Sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton br 16/17
Zakon o radu
Službena web-stranica Vlade Federacije BiH, Službene novine Federacije BiH, broj:26/16
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Kantona 10
Službene novine Kantona 10 br. 1/14 od 13. januara 2014. godine
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 45/10,111/12 i 20/17
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 49/05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 35/05
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.