Zakoni
Presuda Ustavnoga suda FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o državnoj službi FBiH ("Službene novine FBiH" 99/15)
"Službene novine Federacije BiH" 9/17
Zakon o radu
Službena web-stranica Vlade Federacije BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH
Službene novine Federacije BiH, broj 99/15
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Kantona 10
Službene novine Kantona 10 br. 1/14 od 13. januara 2014. godine
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 5 od 20.02.2012. godine
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 45/10
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 49/05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 35/05
Zakon o državnoj službi u FBiH
Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.