Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 22
 
     
 
Zakoni
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH
Službene novine Federacije BiH, broj 99/15
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Kantona 10
Službene novine Kantona 10 br. 1/14 od 13. januara 2014. godine
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona
Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 5 od 20.02.2012. godine
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 45/10
Zakon o radu
Službene novine Federacije BiH, roj 43/99, 32/00 i 29/03
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 49/05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 35/05
Zakon o državnoj službi u FBiH
Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Dodatna lista trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u FBiH u 2016. godini
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Lista trenera ADS FBiH za 2016. godinu
Plan integriteta ADSFBiH
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Suprotstavljanje korupciji i jačanje integriteta organa državne službe
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.