Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 2
Svim stranicama: 27
 
     
 
Zakoni
Presuda Ustavnoga suda FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o državnoj službi FBiH (Službene novine F BiH 99/15)
Službene novine Federacije BiH" broj 9/17
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH
Službene novine Federacije BiH, broj 99/15
Zakon o državnoj službi u FBiH
Sl. novine FBiH broj 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 08/06; 04/12
Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
službene novine Tuzlanskog kantona 7/17 i 10/17
Zakon o državnoj službi u Bosansko-Podrinjskom kantonu
Službene novine Bosansko-Podrinjskog kantona 3/18
Zakon o državnoj službi u kantonu Sarajevo
Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/16
Zakon o državnoj službi u Unsko-Sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton br 14/17
Dopune Zakona o državnoj službi u Unsko-Sanskom kantonu
Službeni glasnik Unsko-Sanski kanton br 16/17
Zakon o radu
Službena web-stranica Vlade Federacije BiH, Službene novine Federacije BiH, broj:26/16
Zakon i podzakonski propisi o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Kantona 10
Službene novine Kantona 10 br. 1/14 od 13. januara 2014. godine
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH
Službene novine Federacije BiH, broj 45/10,111/12 i 20/17
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 49/05
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
Službene novine Federacije BiH, broj 35/05
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.