Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Ispravku javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.12.2017. godine

Ispravka Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (6/986)

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, objavljuje

 


ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

6 / 986

 


I

U tekstu Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu rada i socijalne politike, Kantona Sarajevo (6/986), objavljenom u dnevnim novinama "Dnevni avaz" od 04.12.2017. godine te službenoj web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, vrši se ispravka u nazivu ministarstva, tako što se riječi "Ministarstvu rada i socijalne politike Kantona Sarajevo" zamjenjuju riječima: "Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo" u odgovarajućim padežima"

 

II

U ostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.