Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u u Općini Maglaj
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novineZeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev načelnika Općine Maglaj broj: 01-34-3-2536-3/17 od 22.11.2017 godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
u Općini Maglaj

5 / 629

 

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 90/17 od 22.11.2017. godine, i u dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Oslobođenje" od 18.11.2017. godine, i to za poziciju:

02. Stručni saradnik za registraciju privrednih subjekata i izdavanje potrebnih dokumenata u Službi za privredu i finansije/financije i razvoj poduzetništva- 1 izvršilac

U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmijenjen.
Obrazloženje: Na zahtjev Općine Maglaj poništava se dio Javnog konkursa, jer, kako proizilazi iz predmetnog zahtjeva, nisu se stekli objektivni uvjeti za popunu radnog mjesta putem javnog konkursa.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.