Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Konkurs br. 06/754, objavljen 2014. godine)
Konkurs objavljen u Sl.novine. br.: 94/14 od 19.11.2014. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
06/754

 


Poništava se Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj:94/14 od 19.11.2014. godine i dnevnim novinama "Oslobođenje" I "Dnevni acvaz" od 15.11.2014. godine, za radna mjesta :

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredu i prehrambenu industriju - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredna plaćanja - 1(jedan) izvršilac

 

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na zahtjev organa.V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.