Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Općini Srebrenik

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 100. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br:7/17 i 10/17), na zahtjev Općine Srebrenik, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik

4 / 451

 

Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj: 54/17 od 19.07.2017. godine i dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Dnevni avaz" od 18.07.2017.godine, za radno mjesto:

 

-Stručni saradnik za računovodstvo - šef računovodstva u Službi za finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac.

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na zahtjeve Općine Srebrenik, broj:07-34-375/17 od 08.09.2017. i 28.09.2017. godine, iz razloga usklađivanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Srebrenik sa pojedinim odredbama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.