Poništenje dijela javnog konkursa za prijem državnih službenika u Gradu Zenica

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica broj 02-49-16460/17 od 03.10.2017. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica


5 / 586

 


Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 35/17 od 12.05.2017. godine i broj 43/17 od 09.06.2017. godine, i dnevnim novinama "Dnevni list" i "Dnevni avaz" od 10.05.2017. i 08.06.2017. godine, i to za radno mjesto:

23. Viši stručni saradnik - glasnogovornik Grada - 1 (jedan) izvršilac.

U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje: Dio Javnog konkursa se poništava, jer kako je navedeno u zahtjevu Grada Zenica, u izradi je nova sistematizacija i nova organizacija Gradske uprave Grada Zenica, u okviru koje će Sektor za odnose sa javnošću biti uređen na drugi način.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.