Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Na osnovu člana 24. a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Narodne novine HNK" br. 1/12 i 1/14), na zahtjev Ministarstva privrede Hercgovačko-neretvanskog kantona, br. 07-02a)-36-241-5/17 od 15.09.2017. godine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
2-485

 

Poništava se javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" br.45/17 od 16.06.2017.godine i dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Večernji list" od 15.06.2017.godine, za radno mjesto:

- Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt - 1 (jedan) izvršilac


Obrazloženje: Javni natječaj se poništava na zahtjev Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako je navedeno u predmetnom zahtjevu, iz razloga planirane izmjene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.