Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 24. a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 14-34-17843-6/16 od 29.09.2017., objavljuje

 


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona
5/605

 

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 52/17 od 12.07.2017. godine, i u dnevnim novinama „Dnevni list" od 08.07.2017. i „Oslobođenje" od 11.07.2017. godine, i to za poziciju:

01.Stručni saradnik za saobraćaj - 1 ( jedan) izvršitelj

U ostalom dijelu konkurs ostaje neizmjenjen.

Obrazloženje: Na zahtjev Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 14-34-17843-6/16 od 29.09.2017., poništava se dio javnog konkursa, iz razloga, kako je navedeno u predmetnom zahtjevu, reorganizacije Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, odnosno izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.