Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike


06 / 928

 

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom minstarstvu rada i socijalne politike objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 32/17 od 28.04.2017. godine, i dnevnim listovima „Oslobođenje i „Dnevni avaz" od 28.04.2017. godine, i to za poziciju:

02. Šef Odsjeka za međunarodno uređenje socijalnog osiguranja i primjenu međunarodne regulative u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje - 1(jedan) izvršilac

U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmjenjen.

Obrazloženje: Javni konkurs se dijelimično poništava na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br:02-34/1-814/17 od 23.05.2017.godine, u kojem je navedeno da je poništenje neophodno zbog naknadno nastalih nepredviđenih okolnosti, usljed kojih je ocjenjeno da postoji opravdani razlog za poništenje dijela konkursa za navedeno radno mjesto.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.